Znojmo: jak fungují komise Rady města?

Znojmo: jak fungují komise Rady města?

Piráti nominovali své odborníky do komisí Rady města. Jak ale takové komise vlastně fungují a k čemu slouží?

Rada města Znojma zřizuje komise a jmenuje a odvolává jejich členy a členky. Náplň toho, co komise projednávají, zpravidla předkládá příslušný odbor. Komise však není pouze poradní orgán, ale také orgán iniciativní. Komise tedy hlasuje nejen o předem navržených bodech programu, ale také o doporučeních, která jednotliví členové a členky sami navrhnou.

Jaké komise má město Znojmo?

 • bytovou
 • majetkovou
 • školství
 • kulturní a cestovního ruchu
 • sportovní
 • sociální a zdravotní
 • dopravní
 • pro životní prostředí
 • pro prevenci kriminality

Jak komise funguje?

 • výsledky hlasování komise mají pro Radu MZ doporučující povahu
 • jednání jsou neveřejná, ale je z nich vždy pořízen zápis
 • organizaci komisí zajišťují příslušní vedoucí odborů
 • o každém návrhu komise rozhoduje pomocí hlasování
 • pravidla zasedání určuje Jednací řád komisí Rady města Znojma

Postupně budeme představovat jednotlivé členy a členky znojemských komisí a také Vám budeme přinášet přehledné reportáže o jejich činnostech.

Je něco, co byste chtěli o fungování komisí vědět? Neváhejte se nás zeptat. Pište na jana.logrova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články