2 dny do jmenování: Piráti plánují digitalizovat úřad

09. 11. 2020
2 dny do jmenování: Piráti plánují digitalizovat úřad

Desetičlenný zastupitelský klub Pirátů se připravuje na ustavující zasedání jihomoravského zastupitelstva. Na podnět budoucího radního pro vědu, inovace a IT Jiřího Hlavenky všichni zastupitelé absolvují před zasedáním test na Covid.

Plošným otestováním chtějí zastupitelé předejít možnému šíření nákazy i jít příkladem: hromadné akce jsou dosud v rámci nouzového stavu zakázány, tím spíše v uzavřených prostorách.

Právě omezení osobního kontaktu ilustruje, jak je krajský úřad nepřipraven na obdobné krize. A to chtějí Piráti změnit ihned po jmenování do funkcí, čemuž odpovídají i jejich gesce.

Kteří Piráti zasednou na kraji?

V zastupitelstvu zasedne dohromady deset členů a členek Pirátské strany. Zde je jejich seznam, včetně funkcí, na kterou jsou nominováni.

 • Lukáš Dubec je navržen na post prvního náměstka hejtmana pro otevřenost, participaci a životní prostředí
 • Jiří Hlavenka je navržen na post radního pro vědu, výzkum, inovace a IT
 • Jana Leitnerová je navržena na post radní pro sociální a rodinnou problematiku
 • Ivo Vašíček je nominován na předsedu finančnímu výboru
 • Petr Springinsfeld je nominován na předsedu výboru pro meziregionální vztahy
 • Petr Vlasák má nominaci na předsedu komise pro kulturu
 • Silvie Mrkvanová je nominována na místopředsedkyni sociálního a zdravotního výboru
 • Eva Havlová je nominována jako členka výboru pro meziregionální vztahy a členka výboru pro životní prostředí a kulturu
 • Miroslav Bárta je nominován jako člen kontrolního výboru a zároveň člen sociálního a zdravotního výboru
 • Jiří Kadeřávek má nominaci na místopředsedu komise pro informatiku a je také navržen na člena výboru pro regionální rozvoj a výboru pro investice

Co budou Piráti na kraji prosazovat?

Agenda Pirátů bude vycházet z volebního programu do krajských voleb. Prioritami v oblastech, kde budou Piráti zastávat exekutivní funkce, jsou.

 • životní prostředí: dotace na opatření zadržující vodu v krajině; metodická podpora obcím; energetická úspora u krajských budov;…
 • sociální oblast: podpora rodin (částečné úvazky, rodinní poradci, mezigenerační centra); podpora pečujících (terénní služby, pěstounská péče); transparentní financování a rozšíření sociálních služeb
 • otevřený úřad: online zápisy z jednání, srozumitelné webové stránky, otevřená výběrová řízení, participace občanů na rozhodování o rozpočtu
 • inovace: podpora podnikatelů i startupů, propojení podnikatelské a vzdělávací sféry
 • IT: transparentní vedení kraje, modernizace informačních systémů kraje, centralizace dat i komunikace, sdílení know-how

Bližší informace naleznete také v Koaliční smlouvě JMK 2020-2024.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články