Jiří Hlavenka: Vzdělání musí pádit s dobou

Jiří Hlavenka: Vzdělání musí pádit s dobou

Často slýchávám námitky, že krajská samospráva nemá do školství moc co mluvit. Že se má starat o provoz škol, které zřizuje, o to aby se tam “svítilo a topilo”, o jejich výbavu, opravy a případně nejvýš jednou za šest let vybrat nového ředitele nebo ředitelku. Nesouhlasím s tím. Český vzdělávací systém je notoricky mimo dobu a čas, není schopen se měnit tak rychle jak se mění společnost, vzdělává a vychovává žáky a studenty pro doby minulé. Rigidita centrálních orgánů je obrovská; má ale kraj jen čekat, až se něco změní “nahoře”? Rozhodně ne - jeho možnosti jsou naopak docela velké a jsou to přesně věci, ve kterých bychom chtěli v Jihomoravském kraji působit.

První obrovskou pravomocí je výběr ředitele nebo ředitelky školy; v celém procesu i v samotném jmenování má kraj mocnou pozici. Součást výběrových řízení je předložení koncepce rozvoje a řízení školy uchazečem - důležitý dokument, bohužel v praxi často jen formální a plný obecných frází. Ředitel dělá školu, on či ona je hlavním hybatelem změn. Vzhledem k tomu, že formální kritéria uchazeči u výběrových řízení splňují, měl by plán rozvoje vzdělávání v dané instituci být klíčovým dokumentem, který rozhoduje o tom, koho kraj do této pozice nakonec instaluje. Naší snahou bude dělat výběrová řízení vždy když bude řediteli či ředitelce končit funkční období, i tam, kde jsme s volbou spokojeni - protože i zde je to skvělá příležitost obhájit své působení a získat post znovu právě pomocí kvalitního plánu rozvoje.

Kraj pochopitelně nemůže a ani nesmí školám nakazovat “co a jak mají učit”. Může ale ředitelům i učitelům poskytovat metodickou a školicí pomoc, ukazovat jim příklady dobré praxe a pomáhat jim orientovat se v modernějším vzdělávání, akcentujícím méně prosté znalosti a více schopnosti a dovednosti žáků a studentů. Má k tomu vlastní školicí instituci (Středisko služeb školám), a jejím prostřednictvím nabízet vzdělávání více ve směru kvality pedagogiky a osobního rozvoje pedagogů, a nikoli jen k zvládání předpisů a účetnictví. Budeme v tomto směru se Střediskem služeb školám intenzivně pracovat, aby nabídka této metodické pomoci byla co nejširší a hlavně vysoce kvalitní, moderní.

Doba pádí kupředu a vzdělání musí utíkat s ní. Naší snahou na kraji bude, aby jihomoravské školství pomáhalo vyslat do života žáky a studenty co nejlépe připravené se poprat s moderní dobou.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články