Otevřené výběrové řízení: Výběrové řízení pro krajské volby

Otevřené výběrové řízení: Výběrové řízení pro krajské volby

Krajské sdružení Pirátů JmK vyhlašuje dvě výběrové řízení týkající se spolupráce na krajských volbách, a to na na manažera/manažerku pirátské volební kampaně pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a na spolutvůrce a poradce pro tvorbu strategického plánu pirátské volební kampaně pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Stratég

Požadujeme:

 • Zkušenosti s politickou či jinou mediální kampaní
 • Odbornost v určování cílení kampaně (cílové skupiny a používaná média)
 • Zkušenost se zadáváním průzkumů veřejného mínění
 • Odbornost v oblasti testování hlavních a vedlejších messagí kampaně a témat
 • Zkušenosti se strategickým řízením střednědobé kampaně
 • Znalost politického prostředí v Jihomoravském kraji a pirátské politiky
 • V případě fyzických osob spolupráce na IČO

Finanční ohodnocení:

 • Úvodní analýza – max. 100 000 Kč (odevzdání do jednoho měsíce od podpisu smlouvy)
 • Měsíční maintenance fee – dohled nad exekucí, strop 10 000 Kč měsíčně, 4 měsíce, včetně změn a úprav strategie podle vývoje – max. 40 000 Kč
 • Success fee za 9. a každý další získaný mandát odměna 20 000 Kč

Forma spolupráce:

 • Propojení s volebním výborem Pirátů v Jihomoravském kraji
 • Očekáváme intenzivní spolupráci Pirátů s vítězem výběrového řízení
 • Dokončení úvodního balíku dokumentů požadujeme během jednoho měsíce

Dodávané výstupy v rámci spolupráce:

Úvodní balík:

 • Systematická definice cílových skupin, definice potřeb, specifikace komunikačních kanálů a velikost skupiny
 • Měřitelné indikátory (KPI), které umožní průběžně ověřovat, že kampaň funguje
 • Volební potenciál Pirátů v rámci cílových skupin
 • Jaká témata aktivizují jednotlivé cílové skupiny
 • Způsoby komunikace na určené skupiny – message, tonalita
 • Strategie kampaně v čase (kampaň jaro/léto/horká fáze)
 • Určení cílů a konverzí a jejich měření v součinnosti s Piráty
 • Doporučení v rámci online, outdoor, PR a médií, dobrovolnické kampaně, face-to-face kampaně
 • Zadání pro kreativní koncept kampaně
 • Návrh message kampaně podložený programem a daty
 • Časový plán kampaně
 • Zadání pro sociologický průzkum

Dlouhodobě:

 • Plán a dohled exekuce kampaně s týdenní periodicitou a její případné korigování
 • Týdenní feedback KPI, revize vývoje strategie a součinnost v přípravě exekuce
 • Komunikaci a úpravy strategie řeší Volební výbor, je komunikována s týmy, které se na kampani v něm podílejí.

Hodnotící kritéria 1. Kolo - předvýběr uchazečů pro pohovor:

 • Odbornost 25 %
 • Reference 25 %
 • Návrh postupu 40 %
 • Motivace 10 %

Hodnotící kritéria 2. Kolo - osobní pohovor:

 • Referenční kampaně 30 %
 • Znalost programu, principů a fungování Pirátů 10 %
 • Orientace v politické situaci ČR a JmK 10 %
 • Návrh postupu pro tvorbu strategie 30 %
 • Celkový dojem -20 %

V případě, že bude představeno několik kvalitativně srovnatelných nabídek, rozhodne ve druhém kole výběrového řízení nabídková cena.

Není-li stanoveno jinak, celé nabídky, životopisy a jiné materiály dodané uchazečem nebudeme zveřejňovat bez souhlasu uchazeče. Vyhrazujeme si právo zveřejnit základní parametry nabídek a dále poskytnout celý obsah nabídky jednotlivým členům a osobám, které o to požádají z důvodu veřejné kontroly. Vyhrazujeme si právo zveřejnit úplnou nabídku vybraného uchazeče.

Hodnotící komise: Zástupci Volebního výboru Pirátů v Jihomoravském kraji. Hodnotící komisi sestavuje předseda Volebního výboru.

Přihlašujte se do 15. března 2020 vč. na email jana.leitnerova@pirati.cz, přihláška musí obsahovat:

 • Nabídkovou cenu
 • CV/portfolio dokládající požadovanou odbornost
 • Vámi realizované kampaně, stručný seznam včetně vaší role v nich
 • Návrh postupu pro tvorbu strategie (max 3 normostrany)
 • Důvod vašeho zájmu o spolupráci s Piráty

Manažer/manažerka

Požadujeme:

 • Zkušenost s koordinací alespoň jednoho rozsáhlejšího úspěšného projektu (např. politická kampaň, hudební festival, obchodní projekt atp.), zkušenosti na pozici projektového manažera výhodou
 • Ochotu pracovat na kampani alespoň 20 hodin týdně od poloviny května do konce července a alespoň 40 hodin týdně od srpna do 2. dne voleb (horká fáze kampaně), po volbách nutné dotažení všech administrativních a účetních záležitostí
 • Spolehlivost, čestnost, velké nasazení, týmový duch, zájem o Piráty a loajalita
 • Velmi dobré komunikační schopnosti a zkušenosti s prací s lidmi, dobré zvládání stresu
 • Věcnost, schopnost prioritizace a odpovědnost za výsledky
 • Řidičský průkaz sk. B (vlastní automobil výhodou)
 • Ochota naučit se pracovat s digitálními systémy strany
 • Pozice volebního manažera není slučitelná s kandidaturou do krajského zastupitelstva

Nabízíme:

 • Smysluplná práce a podíl na volebním tažení Pirátů do krajského zastupitelstva
 • Spolupráci na IČO – Odměna 15 000 Kč/měsíc (fix) + max. 5000 Kč (úkolová odměna) v období od 15. května do 31. července 2020, odměna 30 000 Kč/měsíc (fix) + max. 10 000 Kč (úkolová odměna) v období od 1. srpna do října 2020 (dle data vyhlášení voleb, odměna za říjen bude určena poměrnou částí) – Motivační bonus za dosažené výsledky – při zisku 9 a více mandátů za každý takový odměna 8000 Kč – Cennou referenci v životopise – zkušenost s volební kampaní

Náplň práce:

 • Svolávání a účast na schůzích Volebního výboru
 • Koordinace kampaně – plánování výjezdů, přítomnost kandidátů, hlídání termínů, zábory a další administrativní činnost – ve spolupráci s krajskými koordinátorkami JmK
 • Koordinace s kampaněmi probíhajícími napříč republikou
 • Samostatná exekutiva kampaně (podle vámi připraveného plánu volební kampaně) a rychlé uzpůsobování plánu aktuální situaci
 • Účast na krajských schůzích Pirátů

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu obsahujícího vizi působení na dané pozici do 31. 3. 2020 na e-mailovou adresu jana.leitnerova@pirati.cz. Životopis a motivační dopis vítěze výběrového řízení mohou být zveřejněny i bez předchozího souhlasu.

Termín nástupu: 15. května 2020

První kolo probíhá vyhodnocením životopisu, motivace a dosavadní zkušenosti. Druhé kolo je realizované formou pohovoru. Hodnocení provádí hodnotící komise složená ze zástupců volebního výboru. Hodnotící komisi sestavuje předseda Volebního výboru.

Hodnotící kritéria:

 • Kompetence/zkušenosti vůči požadavkům pozice 55 %
 • Soulad s pirátskými hodnotami při práci 20 %
 • Motivace 15 %
 • Celkový dojem 10 %
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články