Otevřené výběrové řízení: Člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno

03. 11. 2020
Otevřené výběrové řízení: Člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno

Piráti v Jihomoravském kraji otevírají výběrové řízení na pozici: člen/ka kontrolní komise Spolku pro GP ČR Brno (dále jen “Spolek“)

Náplň práce: výkon funkce člena kontrolní komise Spolku s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov / statutu Spolku.

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky:

 • není ve střetu zájmu ve vztahu ke Spolku,
 • nemá záznam v trestním rejstříku,
 • není členem jiné politické strany nebo hnutí.

Co požadujeme:

 • prokazatelnou odbornost alespoň v jedné z oblastí: práva, ekonomiky provozu, nebo vrcholového managementu,
 • bezúhonnost a vysokou osobní integritu,
 • názorovou shodu s programem Pirátů,
 • pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Pirátů,

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů:

 • strukturovaný životopis,
 • motivační dopis,
 • vize působení uchazeče v rámci Spolku.

Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci na e-mail: petr.springinsfeld@pirati.cz do 8. listopadu 2020, 20:00.

Druhé kolo výběrového řízení (osobní pohovor) proběhne v pondělí 9. listopadu 2020.

Termín nástupu: ihned po jmenování do funkce Radou / Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Hodnotící kritéria:

 • kompetence k výkonu funkce 45 %,
 • vize působení uchazeče na rozvoj společnosti 20 %,
 • praxe ve stanovených oblastech odbornosti 20 %,
 • názorová kompatibilita se zastupitelským klubem Pirátů 15 %

Výběrová komise: Lukáš Dubec, Jana Leitnerová, Ivo Vašíček

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články