Otevřené výběrové řízení: hledáme členy orgánů organizací s majetkovou účastí JMK

Otevřené výběrové řízení: hledáme členy orgánů organizací s majetkovou účastí JMK

Zastupitelský klub Pirátů při Zastupitelstvu Jihomoravského kraje vypisuje výběrové řízení na členy orgánů organizací s majetkovou účastí Jihomoravského kraje(dále jen „Organizace“)

Náplň práce: výkon funkce člena orgánu Organizace s právy a povinnostmi plynoucími ze stanov / statutu Organizace.

Seznam funkcí, které jsou součástí výběrového řízení:

 • CEJIZA, s.r.o. – člen dozorčí rady – 2x
 • JIC Ventures, s.r.o. – člen dozorčí rady
 • KORDIS JMK, a.s. – člen představenstva
 • Moravia GSA s.r.o. – člen dozorčí rady
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy – zástupce ve Správním výboru
 • Thermal Pasohlávky, a.s. – člen dozorčí rady
 • Intemac Solutions, s.r.o. – člen dozorčí rady
 • Baťův kanál, o.p.s. – člen dozorčí rady
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. – člen dozorčí rady
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. – člen dozorčí rady

Každý uchazeč by měl splňovat následující požadavky:

 • není ve střetu zájmu ve vztahu k Organizaci
 • nemá záznam v trestním rejstříku
 • není členem jiné politické strany nebo hnutí

Co požadujeme:

 • prokazatelnou odbornost alespoň v jedné z oblastí: práva, ekonomiky provozu, vrcholového managementu nebo předmětu činnosti Organizace
 • bezúhonnost a vysokou osobní integritu
 • názorovou shodu s programem Pirátů
 • pravidelnou komunikaci se zastupitelským klubem Pirátů

Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání následujících podkladů:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis (vč. informace, o kterou z výše uvedených funkcí se uchazeč uchází)
 • vize působení uchazeče v rámci Organizace

Uchazeč zašle potřebnou dokumentaci na e-mail: filip.havlicek@pirati.cz do 5. února 2021, 20:00.

Druhé kolo výběrového řízení proběhne formou osobního pohovoru nebo prostřednictvím videokonference.

Termín nástupu: ihned po jmenování do funkce Radou / Zastupitelstvem Jihomoravského kraje.

Hodnotící kritéria:

 • kompetence k výkonu funkce 45 %
 • vize působení uchazeče v rámci Organizace 20 %
 • praxe ve stanovených oblastech odbornosti 20 %
 • názorová kompatibilita se zastupitelským klubem Pirátů 15 %

Výběrové komise:

 • CEJIZA, s.r.o. – Petr Springinsfeld, Jiří Hlavenka, Lukáš Dubec
 • JIC Ventures, s.r.o. – Jiří Hlavenka, Jiří Kadeřávek, Silvie Mrkvanová
 • KORDIS JMK, a.s. – Ivo Vašíček, Petr Springinsfeld, Jiří Kadeřávek
 • Moravia GSA s.r.o. – Miroslav Bárta, Petr Vlasák, Eva Havlová
 • Regionální rozvojová agentura jižní Moravy – Jana Leitnerová, Jiří Kadeřávek, Miroslav Bárta
 • Thermal Pasohlávky, a.s. – Petr Springinsfeld, Silvie Mrkvanová, Eva Havlová
 • Intemac Solutions, s.r.o. – Ivo Vašíček, Jiří Hlavenka, Lukáš Dubec
 • Baťův kanál, o.p.s. – Jana Leitnerová, Ivo Vašíček, Miroslav Bárta
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. – Petr Springinsfeld, Jiří Hlavenka, Lukáš Dubec
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. – Petr Springinsfeld, Jiří Hlavenka, Jiří Kadeřávek
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články