Vize pro české zemědělství: podpora pestrého zemědělství, udržitelného hospodaření a užší spolupráce státu a zemědělců

Vize pro české zemědělství: podpora pestrého zemědělství, udržitelného hospodaření a užší spolupráce státu a zemědělců

Jihomoravští Piráti mají aktuálně dvojitou páku pro proměnu regionálního zemědělství. Kromě náměstka pro životní prostředí Lukáše Dubce jej v Poslanecké sněmovně zastupuje Radek Holomčík, který je zároveň místopředsedou Zemědělského výboru PSP.

“Komunitní péče” kraje o místní zemědělce

Lukáš Dubec se v uplynulém týdnu sešel se zástupci Asociace soukromého zemědělství, aby se zemědělců zeptal, s čím kraj může pomoci. Z porady jednoznačně vyplynula možnost spolupráce v environmentální osvětě pro veřejnost a systematické poradenství nejen pro drobné zemědělce.

„Našli jsme spolu spoustu společných témat, protože máme podobný pohled na to, jak ochránit krajinu v kontextu klimatické změny a na to, jak v ní hospodařit. Sdílíme také společný zájem na rozšiřování a propagaci regionálních potravin a na jejich lepší dostupnosti. Jisté je, že ty nejpalčivější problémy jsou ale systémové a jejich řešení je na vládě a parlamentu,” komentoval schůzku Lukáš Dubec.

Česku chybí strategie pro sektor zemědělství

Podle pirátského poslance Radka Holomčíka je problémů v zemědělské politice celá řada. Jedním z nejdůležitějších je chybějící jasná vize.

„Problémy se řeší tím, že něco zakážeme nebo přikážeme, nebo někam „nalejeme” peníze z veřejných rozpočtů. Chybí strategický pohled na strukturu investic, cílené omezování byrokracie, program diverzifikace zemědělství i systémové poradenství. Ano, v něčem mohou pomoci kraje, ale klíčové změny visí na vládě,” říká Radek Holomčík.

Podle něj je krátkozraké opomíjení názorů odborné veřejnosti a zásadní překážkou je i provázanost politiků se zájmovými skupinami, které prosazují partikulární zájmy bez ohledu na budoucnost země.

Vrátit krajinu místním hospodářům a odborníkům

Úzká spolupráce pirátských politiků s odbornými asociacemi je jedním z klíčů k nápravě pošramoceného systému zemědělské politiky. Jednou z priorit Radka Holomčíka je změna nastavení investičních dotací tak, aby podorovaly lokální ekonomiky a lokálního zpracovatelství, zejména přímo u zemědělců. Zkrátka aby Program rozvoje venkova měl s reálným rozvojem venkova opravdu něco společného.

Podpora regionálních podniků totiž dávno nejsou “klišé a kecy”, ale jediná šance pro budoucnost českého zemědělství jako takového.

Inspirativní rozhovor Radka Holomčíka pro Asociaci soukromého zemědělství si přečtěte ZDE.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články