Lídr Pirátů Lukáš Dubec: Víme, co dělat v době Covidové

Lídr Pirátů Lukáš Dubec: Víme, co dělat v době Covidové

Je kraj dobře připraven na obtížnou dobu, která se nyní zřejmě opět blíží, ať už se jedná o návrat vlny Covidu nebo o doprovodnou ekonomickou krizi, která se projeví výrazným seškrtáním příjmů kraje? Při první vlně se krajská reprezentace zrovna moc nepředvedla, my jsme ale zcela připraveni!

Na jaře zcela chyběla podpora dobrovolníků ze strany kraje. V těžké době lidé vyráběli osobní ochranné pomůcky a do terénu vyrážely stovky dobrovolníků pomáhat zejména seniorům, v distribuci ochranných pomůcek, v pomoci s nákupy. Kraj jim tehdy ale vůbec nepomohl, ignoroval je. My jsme nachystaní s dobrovolnickými týmy spolupracovat, společně činnosti koordinovat a poskytnout jim prostředky i zázemí k jejich činnosti. Dobrovolnická činnost je nesmírně cenná a důležitá a nemůžeme se k ní stavět zády.

Přicházející podzimní vlna může přinést nečekané a tíživé situace. Na kraji zřídíme akční, multidisciplinární tým, zahrnující i experty mimo kraj, který bude schopen operativně a kreativně reagovat na nastalé situace. Bezpečnostní rada kraje není pro řešení takovýchto úkolů zcela vhodná a na jaře v tomto spíše selhala.

Nesmíme nechat školy bez pomoci v online výuce. Evidentně hrozí zavírání tříd a škol (doufejme, že ne plošné), tedy návrat domácí výuky. Velmi mnoho škol na ni nebylo dobře připraveno a kvalita vzdělávacího systému šla prudce dolů; děti bez online přístupu tak byly na několik měsíců zcela odříznuty od vzdělání. Toto nesmíme dopustit. Kraj musí pracovat se školami na operativní a každodenní bázi a pomáhat, metodicky, finančně i materiálně (např. notebooky, tablety, přístupy k Internetu, software pro online výuku) tam, kde je těchto prostředků nedostatek.

Nejzranitelnějšími skupinami jsou senioři a nemocné osoby, opět zejména staršího věku. Kraj se v jarní době slušně postaral o vlastní zařízení, nebyl ale příliš vlídný a nápomocný k příspěvkovým (nestátním) zařízením. Tento dvojí metr je nepřijatelný. Kraj má zodpovědnost za celý systém sociální péče v regionu. Kromě institucionální péče však máme i seniory, kteří zůstávají doma. Ti jsou mimořádně zranitelní, chybí jim ochrana, kterou poskytují profesionální zařízení. Nenecháme je na holičkách, budeme je identifikovat a ve spolupráci s obcemi a dobrovolníky jim v případě potřeby poskytneme nezbytnou pomoc.

Dopad pandemie a ekonomické krize bude v kraji různý. Některé regiony mohou být náhle a silně postiženy například krachem velkého místního zaměstnavatele, jiné jsou silně závislé například na pendlerech, kteří mohou být opět “odříznuti” od práce uzavřením hranic, jinde oblast zase živí turistický ruch, který může opět klesnout až k nule. Budeme identifikovat více zasažené oblasti a budeme eskalovat řešení problémů směrem ke státu, který má oproti kraji řádově více sil i prostředků, abychom tyto problémy byli schopni řešit společně.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články