Zastupitelstvo města Brna: Dotace na kulturu a další ročník PaRo

10. 02. 2020
Zastupitelstvo města Brna: Dotace na kulturu a další ročník PaRo

Na úterý 11. února připadlo další jednání Zastupitelstva města Brna, na programu byly mimo jiné i body týkající se dotací na kulturu a participativního rozpočtování. Shrnutí přináší náměstek primátorky a předseda pirátského zastupitelského klubu Tomáš Koláčný.

Podporujeme nezřizovanou kulturu v Brně

Zastupitelé právě dnes rozhodli o poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2020, kde bylo možné žádat o peníze v devíti vypsaných dotačních programech. Schváleny byly návrhy dotací ve všech programech s výjimkou programu podpory celoroční činnosti hudebních klubů, který bude po projednání Radou města Brna předložen na březnové zasedání zastupitelstva. Celkem se na programovou podporu městem nezřizované kultury v letošním roce rozdělí 40 milionů korun.

„Pro letošní rok jsme navýšili celkovou částku na podporu nezřizované kultury ze 30 na 40 milionů korun. Z této částky je 6 milionů určeno na navazující financování víceletých dotací z předchozích let, zastupitelé tak dnes rozhodli o rozdělení 30,6 milionů korun v rámci jednoletých dotačních programů a zbývající 3,4 miliony na podporu celoroční činnosti hudebních klubů budou rozděleny na březnovém jednání zastupitelstva,“ vysvětlil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný. „Novinkou letošního roku bylo navýšení počtu hodnotitelů žádostí o dotace ze tří na pět, k tomuto kroku jsme přistoupili, abychom zvýšili kvalitu hodnocení žádostí a snížili riziko klientelistických vlivů,“ dodává Tomáš Koláčný.

Zájemci mohli žádat o dotace v oblasti kultury v programech, které se zaměřují na audiovizi, divadla, performance a cirkusy, hudbu, celoroční činnost hudebních klubů, kulturně vzdělávací a zájmové činnosti, literaturu, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, tanec, výtvarné umění, fotografii, design a architekturu. Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel celkem 345 žádostí, z toho sedm nebylo podáno v souladu s dotačními programy, proto nebyly hodnoceny. Žadatelé najdou výsledky v následujících dnech na https://apl.brno.cz/dotace/.

4. ročník PaRo je tu

Projekt participativního rozpočtování Dáme na vás, který v Brně úspěšně rozjel Tomáš Koláčný, pokračuje letos už 4. ročníkem. Zastupitelé dnes schválili zásady pro letošní ročník, které určují následující: projekty s maximálními náklady 3 miliony, realizovatelné do tří let, k nimž se kladně vyjádří magistrátní odbory i městská část a jimž hlasující – občané města starší 18 let – rozdají nejvíc hlasů. Projekt Dáme na vás se bude i nadále řídit již zavedenými pravidly.

„Pravidla se po prvních ročnících ustalují, tři předchozí ročníky poměrně dobře prověřily, co je funkční. Jediná změna, kterou by letos lidé mohli zaznamenat, se týká podpisových archů v první fázi sbírání podpory. Dosud bylo potřeba získat buď 30 fyzických podpisů, nebo 300 elektronických lajků. Letos ale bude nutné nasbírat na podpisový arch alespoň 50 jmen,“ poukázal na letošní aktualizaci náměstek Tomáš Koláčný.

Letošní Dáme na vás startuje už tuto sobotu, 15. února, nápady pro lepší Brno pak mohou lidé podávat až do 15. května.

A ještě jedna horká novinka: Bratislava nebo Morava? Rozhodnete v anketě

Možná jste zaznamenali, že brněnský dopravní podnik v roce 2018 zahájil rekonstrukci historické lodi Dallas, která od roku 1955 brázdila vody Brněnské přehrady. Loď původně nesla název Moskva, nicméně v roce 1992 byla na žádost brněnského primátora přejmenována podle partnerského města na Dallas a tento název nesla až do roku 2011, kdy byla vzhledem ke špatnému technickému stabu odstavena a od plavební sezóny 2012 nahrazena novou lodí, která byla pokřtěna rovněž na Dallas. Po dokončené rekonstrukci tak musí historické plavidlo dostat nové jméno. „V novodobé historii městské lodní dopravy je tradicí pojmenovávat lodě po brněnských partnerských městech. V současnosti provozovaná plavidla nesou názvy Lipsko, Utrecht, Vídeň, Dallas a Stuttgart a jelikož po našem nejbližším partnerském městě Bratislavě žádná loď pojmenována není, bylo přirozeným návrhem odboru zahraničních vztahů pojmenovat zrekonstruovanou loď právě podle slovenské metropole. Při projednání návrhu však část městské rady přišla s variantou dát lodi jméno Morava. Jelikož rada nedokázala najít na novém jméně shodu, navrhl jsem společně s kolegou Hladíkem, abychom o názvu historického plavidla nechali rozhodnout občany města Brna v anketě,“ komentuje situaci náměstek Tomáš Koláčný. V následujících týdnech (dle předpokladu v průběhu měsíce března) tak budete moct i vy rozhodnout, jaké nové jméno legendární loď dostane.

Co byste volili vy?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články