Pirátské hlášení z Rady města Brna: další podpora podnikání či koncertní sál J. Dobrovského

05. 02. 2020
Pirátské hlášení z Rady města Brna: další podpora podnikání či koncertní sál J. Dobrovského

Na dnešním jednání Rady města Brna schválili radní dodatek ke smlouvě s Jihomoravským inovačním centrem, díky kterému se mezi podporované už provozované technologické inkubátory přidává i inkubátor KUMST, který vzniká na Údolní jako pilotní projekt Kreativního centra. Tento objekt nabídne téměř 1800 m2 pro podporu podnikatelských subjektů působících v kulturních a kreativních odvětvích. Počítá se, že se rozvojových programů budou účastnit až tři desítky subjektů, že vznikne i několik nových a celkový obrat firem by mohl dosahovat 50 mil. Kč. Objekt, který má JIC v nájmu od Vysokého učení technického v Brně, v současné době prochází stavebními úpravami, aby byl připraven v roce 2020 přijmout první zájemce.

„Věřím, že zkušenost z úspěšné podpory podnikatelů, kterou JIC za 15 let své existence nabyl, se podaří zúročit při vzniku a rozvoji inkubátoru na Údolní 19 pro podnikatele v kulturních a kreativních odvětvích. Inkubátor tak bude sloužit jako pilotní projekt pro připravované Kreativní centrum Brno,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. Jde tak o další podporu pro malé a střední podniky a podporu inovací, o které jsme informovali už minulý týden.

Během jednání se radní zabývali také smlouvou, která upravovala spolupráci mezi městem Brnem a řádem sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří ve věci využívání koncertního sálu J. Dobrovského v Konventu Milosrdných bratří. „Smlouva loni po 15 letech vypršela, protože však město i řád sv. Jana považuje spolupráci za smysluplnou, dohodli jsme se na další, pětileté smlouvě. Město se před lety významně finančně podílelo na rekonstrukci koncertního sálu. Jsme proto velmi rádi, že řád umožňuje městu nebo jeho příspěvkovým organizacím pořádat tu za režijní náklady veřejné akce, nejčastěji koncerty žáků a posluchačů základních, středních a vysokých uměleckých škol, vystoupení divadelních skupin, přednášky či výstavy. Díky novému návrhu smlouvy bude zaběhnutá spolupráce pokračovat i v dalších letech,“ komentuje Tomáš Koláčný. Brno se zavázalo vždy do konce ledna poskytnout Milosrdným bratřím seznam veřejných akcí, jimž bude následně při sestavování programu v sále J. Dobrovského dána přednost. Sál není k dispozici v době vánočních a velikonočních svátků, včetně tzv. svatého týdne.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články