Tomáš Koláčný: Nástroje ITI souvisí s financováním těch nejdůležitějších rozvojových investic v Brně

Tomáš Koláčný: Nástroje ITI souvisí s financováním těch nejdůležitějších rozvojových investic v Brně

Pirátský náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný se dnes účastní Národní stálé konference při Ministerstvu pro místní rozvoj. “Zastupuji zde město Brno v jednání o budoucnosti nástroje integrovaných teritoriálních investic (ITI), což je nejdůležitější nástroj metropolitních oblastí pro financování strategických projektů z evropských zdrojů,” uvedl ke své účasti Tomáš Koláčný. Konkrétně pro brněnskou metropolitní oblast znamená nástroj ITI v programovacím období 2021 až 2027 více než 6 miliard korun na financování těch nejdůležitějších rozvojových investic. Více o tomto nástroji či obecně o metropolitním plánování si můžete přečíst na webu.

“V rámci konference zastávám zejména požadavky statutárních měst na jednotnou metodiku vymezení metropolitnch oblastí, aby se předešlo případným nejistotám a sporům ve vymezení. Za neméně podstatný považuji tlak na řídící orgány operačních programů jednotlivých ministerstev, aby se nástroje ITI využívali co nejvíce a na alokaci financí pro konkrétní strategické metropolitní projekty v případě těch operačních programů, které ji doposud neumožňjí,” vysvětluje Tomáš Koláčný.

Proč je to tak důležité? Nástroj ITI funguje tak, že řídící orgány jednotlivým oblastem sdělí objem financí a metropolitní oblasti si následně prostřednictvím integrované strategie rozvoje určí, jak tyto prostředky využijí. “Na rozdíl od běžných dotačních výzev, ve kterých o finance soutěží všechny české regiony a ne všechny finance dostanou, tak díky nástroji ITI máme jistotu přidělení peněz na financování připravovaných projektů,” pokračuje Tomáš Koláčný.

K tématu ITI je rovněž důležité zmínit, že v úterý proběhl v Brně řídící výbor brněnského ITI, který projednal projekty za více než 600 milionů korun. “Jen namátkově zmíním například projekt na vybudování polyfunkčního výzkumného centra Nad Arboretem, projekty na materiálové a energetické využití odpadů, síť sběrných středisek v Brně, brněnské centrum pro materiálové využívaní odpadů, či rozšiřování sítě cyklostezek v regionu. Z již schválených projektů, které můžeme realizovat i díky kofinancování z nástroje ITI, je pak třeba tento týden zahájené prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích, na které z ITI čerpáme 1,16 miliardy Kč,” uzavírá Tomáš Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články