Piráti: Štěstí přeje připraveným

16. 10. 2020
Piráti: Štěstí přeje připraveným

První vlna pandemie nového koronaviru nás zasáhla bez varování. Brněnští Piráti po zkušenostech z první vlny nenechali nic náhodě a připravili fungování magistrátu na druhou vlnu. Uteklo několik týdnu a není pochyb, že druhá vlna je tady. Jak bude fungovat město? Co se změní? A jak jsme se připravili?

Piráti si plně uvědomují závažnost situace, a proto jsme udělali všechno, co bylo v našich silách, abychom připravili město na druhou vlnu pandemie koronaviru. Naší prioritou bylo v první řadě zachování funkčnosti úřadu při minimalizaci mezilidského kontaktu. Nebude proto žádným překvapením, že jsme se rozhodli jít cestou digitalizace. Z pohledu fungování města je významnou změnou přesunutí agendy na videokonference, zavedení online jednání Rady města a nově i online zastupitelstva.

Co se změní pro zaměstnance?

V rámci celého úřadu budou maximálně omezeny prezenční vzdělávací aktivity zaměstnanců, osobní schůzky větších kolektivů a veškeré služební cesty. Zaměstnanci úřadu budou primárně fungovat formou home office. Pro tento účel město disponuje více než 300 kusy notebooků, které budou distribuovány dle potřeby. Po jarní vlně koronaviru zůstala nadále funkční VPN a účty nezbytné pro přístupy zaměstnanců do sítě MMB z domova. Pro případ nouze jsme vyčlenili dalších 250 000 Kč na nákup výpočetní techniky.

V odděleních, kde se vyžaduje fyzická přítomnost úředníků, bude zabezpečena zastupitelnost, případně týmování/směnování. Bezpečnost lidí je naší prioritou a proto byli všichni zaměstnanci vybaveni látkovými rouškami. Na všech útvarech úseku je taky zajištěna zásoba jednorázových ústenek, rukavic, respirátorů a rovněž bezoplachová dezinfekce rukou.

Co se změní pro občany?

Hlavní změnou je úprava úředních hodin na Magistrátu města Brna, které budou jenom v pondělí a středu od 8:00 do 13:00. U nejdůležitějších agend však ke změnám nedochází, platné zůstávají elektronické objednávky. Další výjimkou je Oddělení parkovacích oprávnění, jehož úřední hodiny se rovněž nemění, a jsou tedy pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod., v pátek pak od 8.00 do 12.00 hod. Určeny jsou však pouze pro elektronicky objednané.

Úřední dny na Živnostenském úřadě města Brna pro veřejnost budou pondělí a středa v čase 8.00–13.00 hod. Od pondělí 12. 10. umožňuje rezervační systém elektronické objednání předem na vybrané úřední dny a hodiny, tzn. pondělí a středu v čase 8.00–13.00 hod. Občané budou nadále odbavování na předsunutých přepážkách v přízemní místnosti č. 015 v budově MMB Malinovského nám. 3. V jiné dny a hodiny bude možný vstup občanů do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě a nasazenou ochranou dýchacích cest.

Doporučujeme všem občanům, aby pro řešení svých záležitostí přednostně využívali elektronickou formu a vyřizování záležitostí, které nesnesou odkladu, odložili na dobu po ukončení nouzového stavu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články