Stavba nového super/hypermarketu v Blansku (kauza „skleníky u řeky“)

Stavba nového super/hypermarketu v Blansku (kauza „skleníky u řeky“)

V Blansku se má stavět nové obchodní centrum v záplavové zóně řeky Svitavy, kde v současné době hospodaří firma Zera Rájec, která zde provozuje skleníky.

Lokalita, v níž se má stavět, se nachází v aktivní zóně záplavového území (odpovídá hranici stoleté povodně podle § 66 odst. 2 vodního zákona). Podle § 67 vodního zákona je zakázáno v aktivní zóně záplavových území umísťovat, povolovat i provádět stavby.

Dalším aspektem je to, že Česko výrazně a velice rychle vysychá (jižní Morava obzvlášť) a je bytostně důležitá maximální snaha zadržovat vodu v krajině. Stavba obchodního centra v této lokalitě u řeky povede k negativnímu efektu: velká plocha území, kde by se voda mohla vsakovat do půdy, bude zastavěna, navíc se bude muset opět upravit koryto řeky (investor tak obejde výše uvedený vodní zákon, protože provede protipovodňové opatření tak, aby oblast, kde bude stavět, stoleté vodě odolala), což vše povede k rychlému odtoku vody z krajiny.

Lokalita je navíc v těsné blízkosti Sportovního ostrova Ludvíka Daňka, kam většina občanů města chodí za sportem a na procházky. Měla by tedy být spíše snaha oddělit toto místo od provozu na rušné silnici. Výstavbou centra a parkoviště se naopak auta dostanou ještě blíže k této relaxační zóně.

Některé obchody v Blansku mohou občanům scházet, například značkové oblečení či obuv. Původně také jednatelé developerské společnosti a vedení města slibovali občanům, že zde nebude další supermarket, kterých je v Blansku dostatek, ale právě mnoha lidmi poptávané oděvy, obuv, hobby market (např. https://brno.idnes.cz/novy-hobbymarket-v-blansku-dd5-/brno-zpravy.aspx?c=A150407_2153509_brno-zpravy_tr. Až po schválení celé akce vyšlo najevo, že téměř polovinu zastavěné plochy má zaujímat hypermarket. Navíc výstavba nového obchodního centra v plánované lokalitě není šťastným řešením. Povede k vylidnění centra. S tímto problémem se potýká i řada velkých měst včetně například Ostravy. Výstavba nákupních center na periferiích vede ke krachu živnostníků a maloobchodníků v centru města, ze kterého se tak stane „město duchů“. I ve středu Blanska je stále celá řada volných prostorů k pronájmu!

Když jsme se o věc začali zajímat, smlouvy s investorem na stránkách města NEBYLY ZVEŘEJNĚNY – museli jsme o ně tedy požádat. A teprve z nich jsme se dozvěděli podrobnosti, které nebyly dříve prezentovány. Rozhodli jsme se tedy pravdivě informovat občany a sepsali petici, ve které jsme žádali, aby město nechalo občany rozhodnout o osudu lokality v REFERENDU. Žádost vyslyšena nebyla. Dalším krokem bylo založení spolku Blansko sobě, z.s., které podalo připomínku ke zjišťovacímu řízení procesu EIA. V něm se rozhodlo, že stavba bude podléhat zákonu č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a investor bude muset doplnit řadu studií, jelikož v projektové dokumentaci byla závažná opomenutí. Nicméně jsme zjistili, že investor zažádal o zastavení procesu posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu změn v projektové dokumentaci. Po úpravě projektu došlo k novému zjišťovacímu řízení, kde se již shledalo, že projekt zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí podléhat nebude. Jde o typickou salámovou metodu ukrajování připomínek veřejnosti a úřadů, dokud projekt přes úřady neprojde bez tzv. procesu EIA.

Pár čísel z nových Závěrů zjišťovacího řízení KÚ JmK z 24. 11. 2017: celková plocha stavby bude 37 165 m2, zastavěná plocha bude činit 8339 m2. „Prodejna potravin“ (v původních smlouvách uveden hypermarket Albert) bude zabírat plochu 914 m2, lékárna 73 m2, v areálu bude celkem 223 parkovacích míst. Není příliš velký luxus si nechat zastavět nejúrodnější pozemky ve městě v pořadí již sedmým super/hypermarketem s lékárnou a několika dalšími obchody s obuví a sportovním oblečením?.

Je otázka, zda bychom z pozice zastupitelů mohli ještě od záměru odstoupit. Vzhledem k tomu, že by město muselo investorovi dle smluv uhradit finanční ztráty plus pokutu. Každopádně bychom jako zastupitelé chtěli zabránit podobným případům, kdy město dá volnou ruku developerovi, aniž by si pohlídalo, jestli bude dílo skutečně ku prospěchu občanům.

mapa Blanska
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články