Ivo Vašíček: Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost

Ivo Vašíček: Rozvoj dopravy v JMK? Myslíme na budoucnost

Kvalita a rozsah dopravy v Jihomoravském kraji jsou závislé na stavu dopravní infrastruktury a organizaci dopravy. Velké rezervy spatřuji v možnostech kombinované dopravy, čímž myslím kombinace individuální a veřejné dopravy. Optimální je například použít automobil, motocykl, kolo či jiné osobní přibližovadlo k dopravě z bydliště na nejbližší železniční stanici. Dál pak lze nasednout na vlak a být za pár minut v centru Brna. Aby uvedený příklad fungoval bezpečně a komfortně, je nutné zlepšit možnosti bezpečného parkování individuálních dopravních prostředků na nádražích. Proto se chci zaměřit na podporu projektů budujících parkoviště a úložiště individuálních dopravních prostředků na mimobrněnských nádražích.

Na silnicích se každoročně zraní stovky lidí a desítky našich spoluobčanů zemřou. Proto považuji za důležité realizovat technická opatření, která sníží nehodovost, a zejména zmírní případné následky na zdraví a životech účastníků nehod. Chtěl bych realizovat již osvědčená řešení, která jsou již zavedena v Rakousku a jiných krajích. Základem je zvýšení přehlednosti v místech přechodů pro chodce a souběhu cyklostezek se silnicemi pro automobily. Celkově považuji za důležité budovat a upravovat cyklostezky, které slouží k efektivní individuální dopravě do škol a zaměstnání.

Dopravní infrastrukturu je nutné dále co nejrychleji rozvíjet a stejně tak i opravovat. Opravy silnic však často komplikují život občanům v dotčených obcích. Myslím si, že často dochází k nekoordinovanému provádění oprav, což je způsobeno převážně různými majetkovými vztahy. Proto chceme zavést informační systém pro plánování a koordinaci oprav. Cílem je včasná informovanost a optimalizace řešení objízdných tras v daném čase a místě. Do přípravy a řešení musí být více a včas zainteresovány dotčené obce.

Při rozvoji infrastruktury chceme působit na ŘSD a SŽDC tak, aby mohly být železniční tratě a nové komunikace stavěny co nejrychleji. Podporuji zejména projekty zlepšující dopravní integraci kraje v rámci Evropy a celé ČR. Zejména je zapotřebí vyřešit efektivní železniční připojení Znojma k hlavním železničním koridorům a dokončení „dálnice“ do Vídně.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články