Rok u kormidla – Petr Springinsfeld

Rok u kormidla – Petr Springinsfeld

Jak udělat z Jihomoravského kraje světoznámý region? No, na to existuje jen jeden recept – jednání, jednání a zase jednání. Na krajském úřadě, na různých místech České republiky a samozřejmě i v zahraničí. Jedině tak se staneme atraktivním místem pro zahraniční zaměstnance, společnosti a turisty. V uplynulém roce nám plány částečně narušil covid, přesto se toho hodně povedlo!

Společně se zástupci Trnavského samosprávného kraje jsme v listopadu uzavřeli dohodu o vzniku Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) Velká Morava. Úkolem seskupení bude posílení vztahů našich regionů prostřednictvím realizace přeshraničních projektů, ale i sdílení zkušeností a spolupráce na místní úrovni v infrastruktuře, energetice a turismu. Současně chceme spolupracovat na posílení výzkumu, inovací a ochraně životního prostředí (na všech pirátských prioritách).

Navázali jsme také jako první kraj v České republice spolupráci s Tureckem – konkrétně metropolitní oblastí Mersin. Setkali jsme se s představiteli samosprávy, navštívili česko-tureckou společnost Temsa nebo zdejší american college. Naše regiony budou spolupracovat zejména v boji se suchem, inovacích a vinařství. Turecké kolegy zaujaly mimo jiné i sbory dobrovolných hasičů, kterými se chtějí inspirovat pro založení vlastních jednotek. Nejsme samozřejmě spokojeni s celostátní politickou situací v Turecku, a právě proto jsme si vybrali právě Mersin, v němž vládne starosta opoziční vůči současnému prezidentovi. Přesně v tomto spočívá důležitost paradiplomacie – můžeme navazovat spolupráci tam, kde by to jinak nebylo možné.

Tím však určitě ještě nekončíme! S Jirkou Hlavenkou se zabýváme problematikou talent attraction managementu a cizinců žijících na území našeho kraje. Na výboru pro meziregionální vztahy pracujeme na koncepci vnějších vztahů. Příští rok chystáme spoustu akcí v rámci českého předsednictví v Evropské unii. A protože máme nově ve vládě spoustu jihomoraváků, doufáme, že přesuneme nějaké události z Prahy sem. Jižní Morava si totiž zaslouží být vidět a já pro to budu dál dělat maximum!

Tvoříme kraj vhodný pro 21. století – sebevědomý, známý v zahraničí a spolehlivý pro partnery ze státního i soukromého sektoru. Stále více regionů a společností s námi chce spolupracovat, čímž vytváříme nové a nové pracovní příležitosti po celém kraji. Nemohu proto vždy skrývat upřímnou radost, když se vracím z každého úspěšného jednání, které přinese viditelné výsledky mnoha obyvatelům jižní Moravy.

Petr Springinsfeld

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články