Rok u kormidla - Lukáš Dubec

Rok u kormidla - Lukáš Dubec

Před rokem jsem jako volební lídr s posádkou Pirátů zakotvil na krajském úřadě. I když jsme se ujali vedení v těžké době, musím říct, že jsme neselhali. Sestavování rozpočtu s velkými výpadky v příjmech a řešení situace s Covid-19 jsme zvládli obzvláště úspěšně. Přes tyto velké překážky jsme pilně pracovali i na věcech, které jsme slíbili našim voličům a následně se k nim zavázali v Programovém prohlášení Rady Jihomoravského kraje.

Jelikož jsem velký milovník přírody a dobrovolný hasič, rozhodl jsem se převzít gesci životního prostředí, participace a otevřenosti.

Jedna z prvních věcí, která se mi podařila, se týkala výše zmíněné otevřenosti. Odstranili jsme turnikety ve vchodě do budovy krajského úřadu. Toto “otevření dveří dokořán” vnímám jako velké gesto ve změně v přístupu k veřejnosti. Zprovoznili jsme také nové webové stránky, které začalo připravovat již minulé vedení kraje. Pokračujeme však v neustálém zlepšování nové podoby těchto stránek, protože nejsou ještě úplně dokonalé. Transparetně vypisujeme výběrová řízení, zveřejňujeme občanům co nejvíce informací, a to nejen ve formátu otevřených dat a snažíme se krajskou agendu přiblížit širokému publiku.

Na úrovni participace jsme nechali hned po nástupu zpracovat analýzu, která nám dala odpověď na to, jak si v ní krajský úřad vede. Jaké participativní kroky již dělá, kde to pokulhává a co je třeba udělat, aby se vše zlepšilo. Zjistili jsme, že hlavní nedostatky má úřad v komunikaci a zapojování veřejnosti do řešení závažných otázek a celkového směřování Jihomoravského kraje (např. ve zdravotnictví). Po následující roky se proto chystáme tuto úroveň zlepšovat ve všech oblastech.

V životním prostředí je té práce ale vidět mnohem více. Podařilo se nám zvýšit finanční prostředky v dotačním programu na boj proti suchu a budeme v něm pokračovat i v následujících letech s upravenými parametry. Jedná se třeba o péči o zeleň, její výsadbu, údržbu a vznik nových vodních ploch, a také o projektové dokumentace nebo koncepční dokumenty. Dokončili jsme projekt, který měl za úkol vytipovat vhodná území pro vznik nových malých vodních ploch, do kterého jsme zapojili obce a následném řešení i odbornou veřejnost. Doufám, že se nám podaří realizovat co nejvíce z nich. Vždy se snažím s lidmi spolupracovat, mluvit a naslouchat jejich potřebám. Postupně proto navyšuji finanční prostředky v dotačním programu na podporu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Chystám se taktéž na jeho rozšíření, které je výsledkem participace s aktéry pracující v této oblasti.

Závěrem bych se chtěl zmínit o nelehkém úkolu ekologizace krajských budov. Je jich mnoho, mohu dělat jen tak velké kroky, které mi dovolí krajské finance a hlavně technický stav těchto budov. Nejedná se jenom o fotovoltaické elektrárny na střechách, ale také o zelené střechy nebo stěny a také o práci s dešťovou vodou. Nepolevuji, a věřím, že se nám povede do několika let „ozelenit” co nejvíce krajských budov.

V oblasti životního prostředí, participace a otevřenosti se nám toho hodně dobrého podařilo. Mnohé výzvy jsou však stále ještě před námi. Doufám, že s námi zůstanete a společné plavbě uděláme z jižní Moravy zelenější kraj. Tímto předávám štafetu Jiřímu Hlavenkovi, radnímu pro vědu, výzkum, IT a technologie, který vám blíže popíše jeho gesci, která zahrnuje převážně kreativní a technologické odvětví.

Lukáš Dubec.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články