Rok na radnici, rok v opozici. Piráti z Brna-střed informují

17. 12. 2019
Rok na radnici, rok v opozici. Piráti z Brna-střed informují

Po loňských komunálních volbách zůstali Piráti v Zastupitelstvu městské části Brno-střed v opozici. Získali však jako nejsilnější opoziční strana post předsedkyně Kontrolního výboru, kterou byla zvolena Monika Lukášová Spilková a která hned v prvním roce spolu s dalšími kolegy z Kontrolního výboru našla nesrovnalosti v dříve vysoutěžených zakázkách největší brněnské městské části.

To ale není vše. Co dalšího se Pirátům v zastupitelstvu mimo běžnou agendu povedlo?

 • Archivace a zveřejnění záznamů zastupitelstva – díky návrhu Pirátů je nově možné podívat se na záznam zastupitelstva zpětně - není tedy potřeba, aby se občané, které dění na zasedání zastupitelstva zajímá, vždy museli zasedání zúčastnit osobně, nebo ho sledovat online v čase jeho konání.
 • Větší vstřícnost zastupitelstva k podnikatelům – nepřišlo nám fér, že podnikatelé, kteří v naší městské části provozují podnik, nemohou automaticky během zasedání vystoupit v bodu “hovory s občany”, proto jsme navrhli, aby lidem, kteří také spoluutváří naši městskou část, bylo umožněno promluvit na zastupitelstvu. Jsme rádi, že náš návrh byl podpořen a přijat.
 • Systémové změny zadávání veřejných zakázek – opět ve spolupráci se členy Kontrolního výboru Gabrielem Kurtisem a Karen Kylbergerovou jsme připravili analýzu rizik v procesu zadávání veřejných zakázek. Mnoho z námi navrhovaných změn bylo poté implementováno do směrnic a vnitřních procesů úřadu. Tyto změny pomohou větší férovosti a transparenci zadávání veřejných zakázek a sníží korupční potenciál.
 • Prošetření probíhajících investičních akcí zadaných během působení radního Švachuly, který je nyní obviněn z korupčního jednání – zpráva o kontrole bude předána znalcům pro vyčíslení škody, ale už jen díky tomu, že jsme rozporovali některé změnové listy jsme podle slov starosty Mencla ušetřili občanům městské části přes 1 milion korun. (Opět ve spolupráci s GK a KK)
 • Vystupujeme proti nesystémovým privatizacím - Magistrát města Brna vydal již dříve metodiku související s možným prodejem městského majetku. Metodika však nestanovuje přesný postup, jak vyčíslit náklady a výnosy z prodávané nemovitosti a proto chceme, v dále dohlížet na to, aby nedošlo k poškození občanů či nevýhodnému prodeji. Proti prodejům, které považujeme za nevýhodné, na zastupitelstvu aktivně vystupujeme - část vládnoucí koalice si je však ve většině případů prohlasuje svou většinou ve spolupráci s SPD.
 • Podařilo se nám prosadit zpřístupnění materiálu ze všech komisí všem zastupitelům – tato změna velmi pomůže informovanosti všech zastupitelů a ušetří jejich čas.
 • Snažíme se narovnat nájemné nebytových prostor – v případě prostor na ulici Dvořákova to přinese do městské pokladny čtvrt milionu korun navíc každý rok.
 • Zabýváme se řešením vizuálního smogu i mimo historické centrum – výsledkem by mělo být schválené doporučení pro dislokační komisi, která se zabývá mj. výběrem nájemců.
 • Zasadili jsme se o stanovení finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, aby byly v souladu s magistrátní metodikou.
 • Prosazujeme lidštější vymáhání pohledávek – v této souvislosti se snažíme zejména o ochranu dětí do 15 let (tato změna se již projevila v praxi, kdy se na minulém zasedání zastupitelstvo vzdalo práva vymáhat po malé dívce dlužný nájem) a o co nejmenší navyšování nákladů na vymáhání.
 • Chceme víc zeleně na Moravském náměstí – rada i příslušná komise už díky nám přijala usnesení v tomto smyslu a snad se podaří i realizace. Šlo by o významné opatření v adaptaci na klimatické změny, které by pozitivně ovlivnilo život a pohyb centrem města Brna.

Po zbytek volebního období chceme dále svojí prací ukazovat, že i z opozice je možné konstruktivní prací prosazovat alespoň část programu, usnadňovat život občanům a šetřit městské části peníze.

Za Piráty v zastupitelstvu Brna-střed:

Monika Lukášová Spilková

Róbert Čuma

Jiří Pertl

Michal Marciniszyn

Patrik Doležal

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články