Tomáš Koláčný: Co přinese pátá generace Regionální inovační strategie?

07. 09. 2020
Tomáš Koláčný: Co přinese pátá generace Regionální inovační strategie?

Zastupitelstvo města Brna na svém úterním jednání spolu s pirátskými zastupiteli schválilo pátou generaci Regionální inovační strategie. Co je Regionální inovační strategie a co přinese nová generace?

Regionální inovační strategie (RIS) je základním strategickým dokumentem a způsobem, jakým město a kraj reagují na změny na pracovním trhu. Cílem RIS je rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti, přičemž klade důraz i na vytváření hodnot díky inovacím. Strategie je založená na snaze o maximalizaci hospodářských přínosů veřejných investic do vzdělávání a výzkumu.

Jsou to právě hodnoty, pohled do budoucnosti a inovace, které se staly neoddělitelnou součástí působení Pirátů v politice. Brno a Jihomoravský kraj proto nejsou výjimkou.

„Smyslem regionální inovační strategie je podpořit kvalitní podmínky pro inovační podnikání v regionu, zejména skrze zvyšování úrovně vzdělávání, podněcování výzkumu k aktivitám s přesahy do rozvoje firem a lokálního prostředí, posilováním image regionu či přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu. Těší mě, že jsme na jižní Moravě dlouhodobě schopni nacházet konsenzus nad rozvojovými prioritami regionu. Kraj a město v oblasti podpory rozvoje inovací investují zhruba 200 milionů korun ročně. K tomu je nutné připočítat individuální projekty vysokých škol a dalších výzkumných organizací, které rovněž naplňují cíle inovační strategie,” komentuje náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Nová generace RIS na období 2021 - 2027 je koncipovaná výrazněji jako strategie pro ekosystém, s cílem většího zapojení nových aktérů blíže k regionální specializaci. Pátá generace RIS se zabývá také novými oblastmi, mezi které patří například osobnostní vzdělávání, řešení globálních výzev a inovace v poskytování veřejných služeb. Strategie počítá i s důsledky pandemie onemocnění covid - 19 nebo jiných vnějších šoků, které by se mohly v budoucnu objevit.

Výsledky z minulých let jasně ukazují na přínosy, které RIS měla pro celý Jihomoravský kraj. Díky RIS se podařilo přilákat zahraniční technologické firmy, jenž v regionu vytvořily až 17 000 nových pracovních míst. Stejně tak Jihomoravské inovační centrum založené statutárním městem Brnem, Jihomoravským krajem a čtyřmi univerzitami napomohlo vzniku více než 200 nových technologických firem. Spolupráce se daří i v rámci programů SoMoPro, díky kterým přišlo do brněnských laboratoří pracovat až 62 špičkových vědců z celého světa.

„Za zmínku stojí, že jihomoravská RIS je vzorem pro obdobné strategie po celé republice. Její kvalitu podtrhuje i fakt, že se na téměř roční přípravě podíleli zástupci z více než padesáti jihomoravských firem, univerzit, vědecko-výzkumných center a dalších institucí,“ dodal Koláčný.

„RIS je jedna z mála strategií, která není jen na papíře, ale která se naplňuje a realizuje. Její vliv na směřování regionu a jeho rozvoje je značný. Jsem velmi rád, že tato strategie se poučila z toho, co se v minulosti povedlo méně a velmi dobře reaguje na současnou dobu a její výzvy,“ komentuje Jiří Hlavenka, dvojka na kandidátce do kraje.

Jestli vás téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět víc informací o Regionální inovační strategii, navštivte stránky www.risjmk.cz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články