Aktuality z Rady města Brna: kultura v létě, architektonický návrh podoby náměstí Míru, ale i studie městského prostředí v době pandemie

Aktuality z Rady města Brna: kultura v létě, architektonický návrh podoby náměstí Míru, ale i studie městského prostředí v době pandemie

Přinášíme vám shrnutí těch nejzajímavějších bodů, které dnes projednávala Rada města Brna. O mnohá témata se zasadili naši radní, kteří již nyní pracují na podkladech pro následující schůzi.

Návrat kultury do ulic Brna

Brňané se v letních měsících mohou navzdory covidové situaci těšit na bohatý kulturní program. Rada města dnes podpořila čtyři letní open air projekty. O hudbu v brněnských ulicích se postará projekt BRNO ŽIVĚ, nezávislá divadla se představí hned na třech letních scénách. Divadlo Bolka Polívky postaví své jeviště na Kraví hoře, INDUSTRA chystá svoji OPEN STAGE v areálu Nové Zbrojovky a BuranTeatr představí svůj projekt Error 404 v areálu minigolfu v Kounicově ulici.

„Společenský život se za doby covidu přesunul především k obrazovkám, ale ani sebekvalitnější stream nám nezajistí kulturní zážitek tak, jak ho zažíváme na vlastní kůži. Na druhou stranu, i pro divadelníky, herce, zpěváky nebo jiné performery je neskutečně těžké hrát pro prázdná sedadla. Živá kultura je mikrokosmos sám o sobě a interakce mezi jevištěm a hledištěm je naprosto nenahraditelná. Vznik nových kulturních platforem pod širým nebem vnímám jako jedinečný krok k tomu být spolu a zároveň udělat všechno co můžeme k dodržení hygienických zásad,“ uvedl náš radní pro kulturu Marek Fišer.

Knihovna Milana Kundery v jeho rodném městě

Radní na svém jednání doporučili zastupitelstvu schválit memorandum o záměru vytvořit Knihovnu Milana Kundery. Moravské zemská knihova již nyní pracuje na převzetí kompletní knihovny a archivu Milana Kundery ze zahraničí. Následně pořídí jejich soupis včetně katalogizace a ve svých prostorách vybuduje pro tuto významnou sbírku zázemí v samostatné studovně. Čtenářům pak bude archivní materiál přístupný i v digitální podobě.

„Brno si velice váží toho, že je rodištěm nejslavnějšího a nejúspěšnějšího žijícího spisovatele českého původu, což dalo mimo jiné najevo tím, že mu v roce 2009 udělilo čestné občanství. Nyní bude usilovat o to, aby se Knihovna Milana Kundery stala základem pro kulturní značku, pod níž se, kromě prezentace samotné sbírky, budou pořádat autorská čtení, debaty se spisovateli nebo odborné diskuse o české i světové literatuře a kultuře. Chceme světu ukázat, že jsme Kunderovo město a že jsme na to náležitě hrdí,“ nastínil Tomáš Koláčny.

„Město prostřednictvím memoranda deklaruje, že je připraveno provoz knihovny a archivu Milana Kundery v prostorách Moravské zemské knihovny finančně a odborně podporovat. Jakmile tedy knihovna zahájí činnost, bude jako poradní orgán ředitele Moravské zemské knihovny zřízena dramaturgická rada, jejímž členem bude i zástupce města. Rada se bude podílet především na přípravě aktivit pod hlavičkou Kunderovy knihovny,” doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.

Začíná sociologický průzkum, jak funguje městské prostředí v době pandemie

V uplynulých měsících se objevilo mnoho studií, které zkoumaly dopady epidemické situace na život jedinců, rodin i celé společnosti. Stále však mezi nimi chybí zásadní výzkum o vlivu nových životních návyků na celkové městské prostředí. Město Brno se proto rozhodlo provést sociologický výzkum ve spolupráci se společností AUGUR Consulting, s.r.o., který se zaměří na otázky spojené s oblastí mobily a přepravy, využití veřejných prostranství, proměny ve využívání lokální infrastruktury a proměny způsobů trávení volného času.

„Chtěli bychom vědět, jak pandemie změnila život obyvatelům Brna a jak může město v podobných případech obyvatelům zjednodušit život. Reprezentativní sociologický průzkum mezi obyvateli města Brna staršími 18 let bude probíhat tzv. face to face a spektrum otázek je zaměřeno na ověření konceptu města krátkých vzdáleností, na využívání města “venku“ a aktivní formy mobility. Zároveň je výzkum doplněn o aktuální otázky týkající se participace obyvatel v projektu Dáme na vás,“ přiblížil náměstek Koláčny.

Podpora dalšího ročníku Brno Ph.D. Talent

Brněnští radní dnes doporučili zastupitelům schválit finanční podporu dalšího ročníku Brno Ph.D Talent v podobě individuální dotace ve výši 9 000 000 Kč. O účast v programu je každoročně velký zájem a v letošním ročníku se očekává příjem až dvou set přihlášek, z nichž odborná komise vybere pouze 25 nejlepších. Brno Ph.D. Talent, obdobně jako projekt URBANIA, naplňuje hodnoty a cíle Strategie #brno2050 a je součástí akčního plánu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje v rozmezí let 2021 až 2027.

„Hlavními cíli stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podporovat talentované studenty k doktorskému studiu, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu pomocí programu kariérního rozvoje a vytvořit komunitu aktivních mladých vědců, kteří v Brně budou pokračovat ve své kariéře. Ocenění studenti se připojí do skupiny excelentních výzkumníků, jejichž objevy přispívají k vizitce Brna jako města vědy, výzkumu a inovací,” dodal Tomáš Koláčny.

Známe vítěze urbanisticko-architektonické soutěže o budoucí podobu náměstí Míru

Posledním významným bodem jednání Rady města Brna bylo seznámení se s výsledky urbanisticko-architektonické soutěže možných podob proměny náměstí Míru, které podle obyvatel, studentů i radních v současné době neplní svou funkci. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout zde, nebo od druhé poloviny června na výstavě v brněnském Urban centru vedle Staré radnice.

„Vítězný návrh vymezuje prostor centrálního náměstí pomocí městského parku a kolonády, která nově propojuje náměstí se vstupem do parku Kraví Hora. Ve studii je taktéž zanesena úprava zázemí pro aktivity na Kraví Hoře. Z jižní strany dotváří náměstí polyfunkční dům s obchody a službami v přízemí a s komunitním centrem se sálem a klubovnami. Součástí polyfunkčního domu jsou byty, z nich převážná část bude ve vlastnictví města a bude sloužit pro rodiče samoživitele, seniory, handicapované i jako startovací byty,“ uzavřel Tomáš Koláčny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články