Proč je světelný smog v Brně problém?

Proč je světelný smog v Brně problém?

V Brně bereme boj s tímto škodlivým fenoménem vážně. Možná si vzpomenete na to, jak jsme na konci COVIDového nočního lockdownu v Technických sítích Brno na téměř čtyři hodiny vypnuli veřejné osvětlení. A chceme zajít ještě dále!

Pojem světelný smog je poměrně nový, přesto si zaslouží naší pozornost. Jde o umělé noční osvětlení, které v přílišném množství ohrožuje život lidí, zvířat i rostlin. Ne každé světlo je však stejně škodlivé. Nejvíce nám i přírodě vadí především modrá složka světla. Většina veřejného osvětlení (VO) v našich ulicích stále pochází z sodíkových výbojek, které produkují modré složky jen velmi málo.

Jiná je situace u moderních LED svítidel. Mají nesporné výhody proti sodíkovým výbojkám - lepší distribuci světla, možnost stmívání nebo vyšší energetickou účinnost. Bohužel platí, že čím více modré složky LED obsahuje, tím je více energeticky účinná. V dnešní době neexistuje regulace složení spektra VO, proto se často využívají ta nejvíce energeticky účinná svítidla, tedy zejména ta s vysokým podílem modré složky. Často je potkáváme při osvětlení průmyslových a distribučních komplexů, nebo na parkovištích u obchodních domů.

Škodlivost modré složky světla pro člověka spočívá především v ovlivnění tvorby melatoninu, hormonu nutného pro usínání. Proto zavedli například výrobci počítačů či mobilních telefonů různé noční režimy, které minimalizují množství modrého světla vyzařovaného obrazovkami. Bez nich by se některým z nás až dvě hodiny po vypnutí obrazovky nedalo usnout. I velká intenzita modré složky ze soustavy veřejného osvětlení může mít na tvorbu melatoninu negativní efekt. K tomu existují i studie o negativním vlivu nočního světla na vymírání hmyzu. U stromů pak je zdokumentováno pozdní opadávání listů a jedná se tak o další zbytečný stres pro stromy ve městě. Všechny tyto negativní vlivy nás vedly ke snaze množství světelného smogu zmapovat a případně s ním i bojovat.

Během našeho měření jsme změřili hladinu světelného smogu tvořeného zdroji mimo naši soustavu osvětlení. Výsledky nás přímo zaskočily. V centru města jsou ostatní zdroje zodpovědné za více než polovinu světelného znečištění! Náš “neskromný” odhad přitom byl, že zdroje mimo naši soustavu tvoří přibližně 30 % znečištění. Na této akci se se mnou podílela i Hvězdárna Brno a vědci VUT.

Vydali jsme se proto na cestu boje s tímto znečištěním a v dalším díle vám představím první kroky, jež jsme podnikli.

Leteckou mapu z měření si můžete prohlédnout sami na brno.cz/nocni-brno

Michal Marciniszyn

Zastupitel MČ Brno-střed a předseda představenstva TSB, a.s.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články