Příběh Digitální mapy Brna

Příběh Digitální mapy Brna

Mít kdykoliv a bez omezení k dispozici soubor velmi podrobných map města už není jen výsadou expertů a firem. Digitální mapu Brna využijí jak odborníci, tak i laici. Nově je dostupná i aplikace “Příběh Digitální mapy Brna”, která vysvětluje, jak celý projekt vznikl a co všechno v něm lze najít.

Město Brno začalo s digitalizací map v průběhu 70. let 20. století. V té době pracovalo na budování číselné datové báze (nelze si tak představovat vykreslené mapy jak máme dnes). Současná Digitální mapa Brna se začala tvořit na přelomu 80. a 90. let. V Brně má tak tvorba dat tohoto typu dlouhou tradici. Na současné Digitální mapě se podíleli pracovníci GIS Odboru městské informatiky MMB, kteří mapu taktéž stále aktualizují a vylepšují. Ročně se do ní zapracuje skoro tisíc geodetických zaměření.

Mapa byla dříve dostupná pouze odborníkům. To se však změnilo a od roku 2020 je volně přístupná pro všechny na portálu data.brno.cz. Nová aplikace, která práci s mapami usnadňuje, je dostupná komukoliv na webu. V aplikaci najdete informace o celém systému i základních datových sadách. Je zde také malý exkurz do historie, popis organizačních souvislostí a použitých technologií. Pokud se v mapách tak úplně nevyznáte, aplikace vám mimo jiné pomůže i s tímto, a to prostřednictvím storymapy. Skrze aplikaci je také možné sdělovat připomínky a hlásit nesrovnalosti, což pomůže k udržování aktuálního stavu map.

„Nechceme tato data tvořit pouze do šuplíku nebo pro interní potřebu. Je důležité, aby je co nejvíce využívala odborná i laická veřejnost. Z odborníků jsou to zejména správci inženýrských sítí, projektanti, geodeti, architekti nebo studenti. Nad jednotným polohopisným podkladem se zobrazují data inženýrských sítí, do něj se navrhují a projektují nové budovy či dopravní stavby nebo studenti, kteří mohou data využívat pro své práce. Zájem o tyto informace mají i soukromí stavebníci, kteří potřebují aktuální stav polohopisu a výškopisu například pro stavbu rodinného domu,“ popsal pirátský zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas

Jsme rádi, že je Brno zase o trochu blíž k otevřenosti, transparenci a digitalizaci! Zajímá vás, co všechno v oblasti digitalizace prosazujeme? Navštivte naše stránky, kde se dozvíte více o našem dlouhodobém programu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články