Brněnští Piráti prosazují pomoc pro malé a střední podniky a podporu pro doktorandy

02. 06. 2020
Brněnští Piráti prosazují pomoc pro malé a střední podniky a podporu pro doktorandy

Na dnešní jednání Rady města Brna přichází Piráti hned se dvěma návrhy, které mají za cíl podpořit podnikatele a také nadané studenty. „Místní malé a střední podniky si zaslouží pomoc města, skrze projekt Kontakt-Kontrakt chceme podpořit jejich konkurenceschopnost, inovace a obchodní příležitosti jihomoravských firem,“ komentuje návrh náměstek primátorky Tomáš Koláčný a dodává: „Pomoc je důležitá i v kontextu současné krizové situace, protože reaguje na situaci v souvislosti s COVID-19, která narušila funkční odběratelsko-dodavatelské vztahy.“ V rámci projektu Stálá kooperační a asistenční platforma Kontakt-Kontrakt doporučili radní zastupitelům finančně podpořit částkou 2 miliony korun.

„Regionální hospodářská komora Brno navrhuje tento nástroj, který navazuje na již existující úspěšnou kooperační platformu využívanou každoročně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Tato platforma bude přizpůsobena a rozšířena na kontinuální virtuální tržiště. Současně bude platforma doplněna o poskytování asistenčních služeb ze strany Regionální hospodářské komory Brno. Využití služeb projektu bude pro všechny malé a střední podniky, univerzity a vědecko-výzkumná centra z Brna a Jihomoravského kraje zdarma,“ vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný. Předpokládá se zapojení cca 500 subjektů z regionu.

Více o projektu: Do projektu, který se uskuteční od 1. července letošního roku do 30. června následujícího roku, se mohou zapojit fyzické a právnické osoby (prioritně z řad MSP se sídlem, pobočkou nebo provozovnou v Brně a Jihomoravském kraji), vysoké školy, vědecko-výzkumná centra, další tuzemské a zahraniční firmy a klastry. Přínosem pro ně bude navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery, využití dočasně volných pracovních a firemních kapacit, snadnější přístup k podnikům a vědcům v konkrétním oboru.

„Na dnešním jednání Rady jsme také podpořili námi navrhovaný projekt Brno Ph.D. Talent. Jde o unikátní program podpory pro nadějné doktorandy přírodovědných a technických oborů,“ komentuje návrh Tomáš Koláčný. Radní doporučili zastupitelstvu poskytnout, na základě žádosti, dotaci pro JCMM, z. s. p. o., na tento projekt ve výši 9 300 000 korun. Z částky bude formou stipendií podpořeno 25 nejtalentovanějších doktorandů letošního ročníku. „Cílem projektu je motivovat a podpořit talentované studenty k doktorskému studiu, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu a posílit a upevnit jejich vazbu na region,“ pokračuje Tomáš Koláčný. Nástroje k naplnění těchto cílů jsou poskytnutí stabilní finanční podpory formou doplňkového stipendia, zajištění komplexního programu kariérního rozvoje a vytvoření komunity aktivních mladých vědců spolupracujících s městem Brnem.

„Zároveň projekt reaguje na nevyhovující podmínky doktorského studia v ČR. Díky doplňkovým stipendiím přímo zlepšuje finanční podmínky doktorandů a díky programu kariérního rozvoje upevňuje schopnosti doktorandů nezbytné pro strategické řízení výzkumu. Program jako celek oceňuje a motivuje talentované mladé vědce a umožňuje jim plné nasazení při studiu a vědecké práci. Díky svému renomé prestižní soutěže zvyšuje atraktivitu doktorského studia přírodovědných a technických oborů v Brně,“ uvedl náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Více o projektu: Projekt Brno Ph.D. Talent má od roku 2009 na kontě 11 soutěžních ročníků a několik set podpořených nadaných studentů. Z uplynulých ročníků projektu zůstalo v Brně na vědeckých pozicích přibližně 70 % z podpořených doktorandů, řada z nich přitom pochází z jiných regionů nebo dokonce zemí, a bez programu Brno PhD. Talent by do Brna studovat a pracovat nepřijeli. Projekt je významnou součástí Regionální inovační strategie.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články