Podnikavost do škol: Jihomoravský kraj prosazuje „měkké dovednosti“ ve školních osnovách

Podnikavost do škol: Jihomoravský kraj prosazuje „měkké dovednosti“ ve školních osnovách

Podnikavost, jako klíčový parametr pro schopnost poradit si v rychle se měnícím světě, byla ústředním tématem konference vzdělávacího střediska Lipka. Nad konferencí, které se zúčastnilo 130 pedagogů a odborníků na vzdělávání, převzal záštitu Jiří Hlavenka, radní JMK pro vědu, výzkum, inovace a IT.

„Poptávka po měkkých dovednostech roste. Uvědomují si to nejen podnikatelé - kterým často chybí adaptabilní zaměstnanci - ale naštěstí už i pedagogové a odborníci na vzdělávání. Zaměříme-li se na rozvoj podnikavých kompetencí, tedy tzv. “soft-skills”, předáme žákům kompetenční výbavu, se kterou uspějí i ve světě, který se bude neustále měnit,“ řekl Jiří Hlavenka.

Přes sto učitelů a odborníků se dnes shodovalo, že vzdělávání k podnikavosti je, stejně jako vzdělávání o klimatické změně, potřeba začlenit do rámcových vzdělávacích programů všech typů škol. Mnozí prezentující představovali příklady dobré praxe a možnosti, jak mnohdy nesourodý kolektiv studentů k podnikavější formě studia motivovat.

„Podpora kraje pro vzdělávání k podnikavosti je naší jednoznačnou prioritou i v rámci čerstvě aktualizované Strategie JMK. Cílem je “vybavit” přibližně stovku škol v celém kraji proškolenými koordinátory podnikavosti. Již dnes ve 24 školách působí tříčlenné týmy a tvoří páteř proměny vzdělávací metody,“ upřesňuje Jiří Hlavenka.

„Nejzkušenější koordinátoři budou v příštím školním roce spolupracovat s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity při vzdělávání budoucích pedagogů. Zavedení podnikavosti do výuky dle mého usnadní i připravované podnikavé semináře pro management škol, tedy pro ředitele, jejich zástupce a koordinátory školních vzdělávacích programů,“ říká Hana Korvasová, ředitelka střediska pro environmentální vzdělávání Lipka.

„Podnikavá konference“ je pilotním dílem trojice sympozií, která pořádá středisko environmentálního vzdělávání Lipka společně s inovační agenturou JIC. Další dvě setkání, budou zaměřena na zdroje i realizaci programů na podporu podnikavosti a uskuteční se v roce 2022 a 2023.

„Zařazení “podnikavosti” do programů Lipky je zcela logickým krokem. Třicet let se snažíme vést lidi k poctivému přemýšlení o budoucnosti planety a vlastnímu zapojení do řešení environmentálních problémů. K tomu potřebují nejen dostatek informací, ale hlavně víru ve vlastní schopnosti, nápaditost, odvahu využívat příležitosti ke změnám, překonávat překážky, spolupracovat, předvídat, a vůli dotáhnout svoje představy ke zdárnému výsledku,“ je přesvědčena Hana Korvasová.

Více informací o programu “Podnikavost” střediska Lipka naleznete na https://www.lipka.cz/podnikavost

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články