Piráti v Brně prosazují transparentní a férový systém zadávání veřejných zakázek

Piráti v Brně prosazují transparentní a férový systém zadávání veřejných zakázek

Díky práci pirátských zastupitelů bude systém zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, transparentnější. Odbor městské informatiky (OMI) v Brně nechal rozšířit stávající systém na zveřejňování všech veřejných zakázek, tak, aby úředníci mohli zakázky malého rozsahu zadávat nově na elektronickou vývěsku. „Výhodou je, že se k těmto malým zakázkám může hlásit i malý dodavatel, jelikož jsme odstranili některé překážky při podávání nabídek. Dříve si to každý odbor dělal po svém, některé odbory často například oslovily pouze 3 firmy a nic víc. Sjednocení úřední metodiky má zaručit, aby se nabídka zakázky dostala k širšímu publiku dodavatelů a nebude je omezovat nutnost registrace,“ komentuje změny pirátský zastupitel Ondřej Kotas, který má v gesci právě městskou informatiku.

Rozdíl je v tom, že se nově k informaci o nově vypsaných zakázkách dostanou noví potenciální dodavatelé. Soutěž se více otevře a o městské zakázky malého rozsahu, které jsou do 2 milionů v případě dodávek a služeb a do 6 milionů v případě stavebních prací, se tak budou moci ucházet i nové firmy.

I s ohledem na kauzu s veřejnými zakázkami, která se letos rozhořela na městské části Brno-střed, považujeme větší konkurenci a možnost zapojení pro nové firmy za důležitý krok k transparentnějšímu vedení města a městských částí. Jak zjistili členové Kontrolního výboru na Brně-střed, kterému předsedá pirátská zastupitelka Monika Lukášová Spilková, také u zakázek malého rozsahu může dojít ke korupčnímu jednání. Například u projektu či u zakázky na technický dozor se jedná většinou o částky do 2 milionů, a jak se ukázalo na městské části Brno-střed, tak korupci v této úrovni může způsobit například chybný projekt, který připravila domluvená firma.

Zjednodušeně řečeno, i díky elektronické vývěsce se sníží pravděpodobnost možného korupčního jednání.

Návrh na novou metodiku z dílny pirátského náměstka primátorky Tomáše Koláčného má již teď podporu koalice, vnitřnímu připomínkovému řízení totiž předcházelo nalezení široké shody na věcném obsahu v rámci vedení města. Nyní se pracuje na vypořádání připomínek úřadu. “Aktuálně pracuji na vypořádání připomínek z vnitřního připomínkového řízení ke zmíněnému návrhu nové metodiky pro zadávání těch veřejných zakázek, které nejsou metodicky regulovány zákonem,” uvedl Petr Springinsfeld, pirátský zástupce v Legislativně organizační komisi Rady města Brna.

Elektronická vývěska, kromě větší transparentnosti, umožní veřejnosti nahlédnout do procesu výběrových řízení u městských zakázek, což vnímáme jako důležitý krok k tomu, aby veřejnost měla přehled o tom, jak jimi volení zástupci nakládají s veřejnými financemi. Právě větší informování veřejnosti a její zapojení do politiky je dalším pilířem pirátské politiky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články