Jak vybíráme členy a členky komisí na kraji? Transparentně, samozřejmě!

Jak vybíráme členy a členky komisí na kraji? Transparentně, samozřejmě!

Maximální transparentnost je to, na čem jsme jako Piráti vyrostli. Každý se nám může „kouknout do kuchyně“ skrze Pirátské fórum, protože děláme veřejně v podstatě vše. A dobrých návyků se nehodláme zbavovat. Díky tomu, že jsme se na podzim dostali do vedení Jihomoravského kraje, došlo i na obsazení Komisí Rady JMK.

Méně politiky, více odbornosti

Pojďme si nejdřív v krátkosti vyjasnit, co dělá taková komise. Jedná se o poradní orgán krajské rady. Její činnost spočívá v tom, že doporučí či nedoporučí konkrétní problém Radě ke schválení. Podle odborných stanovisek komisí se pak často Rada rozhoduje. Zní to hezky. A proto chceme, aby v komisích zasedali odbornice a odborníci, kteří je rozhýbou a aktivizují tak, aby komise aktivně přinášely Radě vlastní témata a plány.

Maximální otevřenost

Jak jsme při výběru členů a členek komisí postupovali my? Možnost zapojit se do nominací jsme dali maximálnímu okruhu zájemců. Zájemci a zájemkyně se mohli přihlásit na Pirátském fóru, do kterého se může zaregistrovat každý. Rovněž jsme oslovili krajské expertní týmy Pirátské strany (KET), aby tuto možnost nabídly svým členům a členkám. Na přihlášení pak měli zájemci a zájemkyně týden. Přihlašování probíhalo opět skrze Pirátské fórum, kam uchazeči a uchazečky vložili svou kandidátskou řeč. Přečíst si je můžete zde. Garantkou celého procesu byla krajská zastupitelka Eva Havlová.

„Došlo nám 37 přihlášek a z nich jsme vybrali 20 členů a členek deseti krajských komisí. Samotný výběr probíhal v rámci našeho krajského zastupitelského klubu, kdy jsme v deseti lidech udělali maximum pro to, aby nominanti a nominantky za Piráty byli lidé na svých místech, kteří mohou činnost komisí skutečně obohatit,“ uvedla Eva Havlová.

Takže o kom ještě určitě uslyšíme?

Komise IT a e-government

 • Jiří Kadeřávek, programátor, analytik, manažer, krajský zastupitel
 • Zbyšek Martoch, programátor, odborný rada na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Komise investiční a majetková

 • Michal Švagerka, manažer v oblasti regionálního rozvoje a investic
 • Lukáš Halašta, stavební inženýr

Komise dopravní a územního plánování

 • Adam Zemek, programátor, provozuje řadu dopravních webů
 • Zbyněk Janoška, geoinformatik a kartograf

Komise regionálního rozvoje a rozvoje venkova

 • Vendula Svobodová, doktorandka v oboru Sociální geografie a regionální rozvoj, koordinátorka krajského sdružení
 • Petr Ilgner, student ekonomie zemědělství

Komise pro životní prostředí a zemědělství

 • Marek Lukáš, absolvent oboru Krajinné inženýrství, projektant
 • Adam Vyplel, projektant vodohospodářských staveb, garant KET

Komise sociálně-zdravotní

 • Jana Logrová, sociální pracovnice, garantka KET
 • Martin Boxan, ředitel vzdělávacího a grantového centra

Komise pro kulturu a památkovou péči

 • Petr Vlasák, středoškolský učitel, krajský zastupitel
 • Pavel Uretšlégr, projektový manažer v oblasti kultury

Komise pro vzdělávání, výchovu a sport

 • Jan Můčka, absolvent učitelství ZSV pro střední školy, garant KET
 • Lukáš Hejduk, trenér dospělých a mládeže (basketbal a fotbal)

Komise pro cestovní ruch, meziregionální vztahy a marketing

 • Marek Fišer, radní města Brna pro oblast kultury
 • Pavel Havlík, pracovník v oblasti ubytovacích služeb a pohostinství

Komise organizační a legislativní

 • David Konderla, asistent soudce u Městského soudu v Brně s trestněprávní specializací
 • Tomáš Pastirčák, informatik, student práv
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články