Vyjádření Pirátů Boskovice k rozpadu koalice

Vyjádření Pirátů Boskovice k rozpadu koalice

Jistě s napětím sledujete situaci okolo dění na boskovické radnici. Místní zastupitelé za hnutí ANO 2011 pod vedením místostarosty Lukáše Holíka vypověděli na základě dlouhodobého nesouhlasu s postupem místostarosty Radka Mazáče koaliční smlouvu a v současné době probíhá jednání o vzniku nové koalice.

Hlavními důvody vypovězení koaliční smlouvy byly kauzy kolem výstavby sportovní haly a výstavby střediska centrálního zásobování teplem. K těmto tématům najdete podrobné informace na webu www.piratiboskovice.cz.

Ceníme si učiněného kroku ANO 2011, a to i přesto, že do jisté míry narušil nebo zpomalil probíhající projekty a akce města a upozadil je dočasně před personálními problémy, které budou mít v současnosti prioritu. Ty totiž do politiky také patří a je nutné se jimi zabývat. Kdyby bylo možné problémy řešit jinak, jistě by se tak už stalo v minulosti. Současnou situaci vnímáme jako krajní a vyhrocenou, a to především proto, že se nepodařilo najít způsob, jakým by se místostarosta Radek Mazáč vyvázal z pochybností a obvinění, kterým čelí (více například zde).

Pokud bychom byli osloveni pro účast v nově vznikající koalici, budeme se řídit těmito body:

  • Nebudeme se podílet na fungování koalice za přítomnosti Radka Mazáče ve funkci místostarosty. V chování a přístupu pana místostarosty dlouhodobě spatřujeme problém, a pokud už dochází k personálním změnám v koalici, je pro nás jednoznačnou prioritou, aby ve svojí funkci radního nesetrval.

  • Pokud by vznikala koalice bez přítomnosti Sportovců, bude pro naši případnou účast v koalici prioritou programová shoda stran uzavírajících koaliční smlouvu. Tyto strany by měly být schopné jednoznačně formulovat své priority a cíle do zbytku volebního období, v nich najít shodu, veřejně a řádně je prezentovat veřejnosti a do konce volebního období je naplnit.

  • Pokud bude uzavřena koalice za přítomnosti Sportovců, případně pokud by se jiné koalici nepodařilo dosáhnout konsensu (bod 2), preferujeme zbytek volebního období strávit vytrvalou prací v opozici.

Mrzí nás, že situace musela zajít takto daleko a doufáme, že se brzy podaří situaci zklidnit a diskusi vést konstruktivněji.

Držíme kurz, držte palce!

Radek Šamšula

Kristýna Znamenáčková

Jan Nádvorník

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články