Tiskové prohlášení k personálnímu obsazení

08. 11. 2018
Tiskové prohlášení k personálnímu obsazení

Po společné diskuzi v rámci pirátského zastupitelského klubu jsem se rozhodla nepřijmout pozici radní a zůstat neuvolněnou zastupitelkou. Namísto mě se radním pro kulturu a památkovou péči za Piráty stane Marek Fišer.

V hlasování o koaliční smlouvě, kterou si místní sdružení Brno minulý týden schválilo 15 z 19 hlasů, jsem hlasovala proti, nicméně jsem měla původně obsadit pozici radní pro kulturu. S vědomím rozporu mezi mým postojem a pozicí radní jsem diskutovala se svými kolegy Piráty nejkomfortnější řešení pro všechny zúčastněné a rozhodla se na pozici radní nenastoupit.

Neznamená to však, že by byl klub nejednotný. Naopak, probrali jsme to v rámci klubu důkladně a přátelsky a snažili si vyjít vzájemně vstříc, takže teď cítím velkou podporu já a zároveň jsem podporu přislíbila Marku Fišerovi. Dál budu v oblasti kultury participovat, a zároveň se budu angažovat v sociální oblasti – ráda bych se stala mostem mezi koalicí a veřejností v sociálních tématech.

Děkuji za pochopení,

Markéta Gregorová

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články