Chceme rozšíření parku na Kraváku!

Chceme rozšíření parku na Kraváku!

Park na Kraví hoře s hvězdárnou a planetáriem jsou námi všemi velice oblíbená místa. Přesto má Kraví hora v oblasti veřejného prostranství a zeleně stále velké mezery. Proto jsme s nadšením přijali návrh Jiřího Duška z Hvězdárny a planetária Brno na úpravy našeho “Kraváku”.

Revitalizace se dotkne zejména zastavěné plochy za Hvězdárnou a planetáriem Brno směrem ke Stavební fakultě VUT. Cílem dlouhodobého projektu je otevření areálu pro veřejnost a revitalizace okolní zeleně. Část stávajících budov bude přeměněna na zázemí pro projekt Přírodovědné interaktorium, který naváže na velmi úspěšný projekt Vědecké stezky. Dojde tak k celkové přeměně tohoto prostoru na přívětivější a zelenější park. Z projektu nebudou vynecháni odborníci a místní obyvatelé - celý projekt se s nimi bude konzultovat.

Náš brněnský předseda Tomáš Koláčný přichystal materiály do orgánů města, kterými tyto nemovitosti a pozemky Brno svěří Hvězdárně, aby mohla plán co nejdříve realizovat. Proto byl s kolegy velice překvapen, když v aktualizovaném návrhu nového územního plánu spatřil, že zpracovatel v lokalitě Kraví hory uvažuje zřídit místo pro městskou nemocnici.

Samotný Tomáš celou situaci okomentoval:

„Nepřipadá mi logické umisťovat non-stop svítící budovu hned vedle Hvězdárny na Kraví hoře. Proto jsem velmi rád, že dnes Rada města Brna doporučila zastupitelstvu svěření předmětných nemovitostí Hvězdárně za účelem vytvoření městského parku a naučné stezky. Rekultivované území může být využito pro letní kino nebo k vytvoření piknik míst pro setkávání a trávení volného času. Po dohodě s nájemci bychom chtěli, aby zde začal fungovat kreativní cluster umožňující akce typu open studios. Právě umělci, kteří v “likusácích” již sídlí, se budou na proměně této části Kraví hory podílet. Pokud se v budoucnu prokáže nutnost vybudovat novou městskou nemocnici, pak je z mého pohledu nutné najít vhodné místo v jiné lokalitě. Na Kraví horu patří park!”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články