Ovlivni kulturu v Brně

23. 09. 2020
Ovlivni kulturu v Brně

Jednou z dlouhodobých priorit České pirátské strany je podpora participace občanů. Aktivní zapojení občanů do rozhodování o věcech veřejných je nepostradatelnou součásti fungující demokracie. Piráti díky svému působení na magistrátě přibližují rozhodování ještě o kus blíže. Po participativním rozpočtu se mohou občané nově podílet i na podobě kultury ve městě.

„Akční plán pro období do roku 2022, který vychází ze Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna, je jedním ze způsobů jakým mohou Brňané ovlivnit dění kolem sebe. Nechceme, aby lidé rozhodovali o budoucnosti jenom jednou za čtyři roky u voleb. Kulturu tvoří lidé pro lidi, proto považujeme za důležité, dát příležitost občanům vyjádřit svůj názor a ovlivnit podobu kultury ve městě,“ komentuje radní pro kulturu Marek Fišer.

Strategie kultury a kreativních odvětví byla přijata Zastupitelstvem města Brna 15. 5. 2018, čím položila základní vizi kulturní politiky do roku 2050. Jednotlivé Akční plány pak vymezují aktivity, které povedou k průběžnému naplnění vytyčených cílů.

Koordinaci realizace a průběžné vyhodnocení Akčních plánů bude zajišťovat Magistrát města Brna prostřednictvím Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury ve spolupráci s kulturními příspěvkovými organizacemi, s ostatními věcně příslušnými odbory MMB a zástupci odborné i laické veřejnosti. Připomínkovat Akční plán můžete nejpozději do 11. 10. 2020. Nepromarněte šanci spolutvořit kulturu.

Všechny potřebné informace o Akčním plánu naleznete na webu kulturniparlament.brno.cz.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články