Není demokracie bez demokratů

Není demokracie bez demokratů

Zveřejňuji zde přepis mého projevu ze včerejšího pirátského happeningu na Náměstí Svobody v Brně:

Dobré odpoledne, jsem rád že jsme se tady sešli a že jsem dostal možnost sdílet s vámi několik myšlenek ohledně demokratického systému.

Žijeme v demokracii, kde každý může říkat svůj názor, a i to že tady stojím na pódiu před vámi je důkaz. Ne všude ve světě však mají lidé takovou možnost a často jsou vystaveni i fyzické perzekuci. Není demokracie bez demokratů. O demokracii je třeba se starat a hlídat ji. Kdo spí v demokracii, probudí se v diktatuře.

Jsem rád, že tady dnes vidím, že lidem není jedno, kam náš stát směřuje. Sám jsem vstoupil do Pirátské strany kvůli deprimaci ze stavu politiky a veřejného života. Ve svém životě se snažím řídit tím, že když mám nějaký problém nebo mi něco vadí, jsou dvě možnosti. Pokud s tím nic dělat nejde, smířím se s tím nebo to přejdu. Ale pokud s tím něco provézt lze, tak to udělám a problém vyřeším. Demokracie znamená, že se můžu podílet na tom změnit stav věcí k lepšímu.

Pirátská strana je mezi ostatními politickými stranami výjimečná – není to názorový monolit a vznikla zespoda, od lidí samotných. Kritici nám často vytýkají, že Piráti jsou nevyzrálí, protože nemají jednotný názor. Já však říkám, že nevyzrálí jsou ti lidé, kteří si myslí, že na každý problém a na každou situaci existuje pouze ten jediný správný názor a všechny ostatní jsou špatné. Lidé jsou různí, často vnímají realitu jinak a je to správně.

Příroda miluje rozmanitost, když v přírodě dojde k přemnožení nějakého druhu, kterému se daří příliš dobře, časem mu dojdou zdroje či zasáhne nemoc a srovná druh zpátky, či může dokonce i vyhynout.

Analogicky to platí i pro společenské systémy. Jakmile nějaký systém dosáhne svého vrcholu a začne sám sebe považovat za bezchybný, všechna kritika se stane bezpředmětná, protože systém již z tohoto pohledu nijak vylepšit nelze. Takový systém po dosažení svého vrcholu čeká už jenom postupný úpadek. Což nemusí být zlé, poněvadž aspoň může udělat prostor jinému řešení, které reflektuje změnu doby lépe.

Celý svět prochází změnou. Staleté společenské pořádky se mění, svět se zrychluje a nikdy v historii lidstva nebyl díky tak propojen jako díky současným technologiím. Technologie mohou být dobrý sluha ale zlý pán a nechceme skončit jako v Orwellovském 1984.

Piráti jsou prakticky jediná strana, která s moderními technologiemi počítá a reflektuje je ve svém programu. Lidé se velkých změn často obávají, což je pochopitelné. Je třeba ale zdůraznit, že Piráti nechtějí žádnou bouřlivou revoluci. Z historie velmi dobře víme, jak to dopadá a jaké vynálezy nám revoluce přinesly - např. gilotinu či gulagy. Systém, který máme, demokracie, však může fungovat sebekriticky a má potenciál se vylepšovat a postupnou evolucí na nové podmínky reagovat.

Myslím si, že demokracie ještě svého vrcholu nedosáhla a stále je tady spousta prostoru ke zlepšení.

Lidstvo zažilo několik průmyslových revolucí a sociologickou analýzou se dá dokázat, že každá převratná technologie (jako např. pára, elektřina a nyní informační technologie) souvisela se změnami ve společenském uspořádání, které vedly k sociálnímu pnutí, konfliktům a často končily i světovými válkami. Důsledné dodržování zásad humanismu, demokracie a lidských práv se můžeme vyhnout opakováním těchto nepříjemných scénářů z minulosti.

Znamená to dialog, pochopení motivací a potřeb i oponentů, uvědomění si, že různorodost není slabost, ale síla, spočívající v tom, že jsme schopni dohodnout se na určité množině věcí, které jsou dobré pro všechny společně. Demokracie není stav, ale proces.

Je vlastně dobře, že aktuální stav politiky je na tom tak špatně, jak je, protože je tady prostor, aby tyto myšlenky zazněly, dostaly podporu a mohly být prosazovány.

Na závěr si uvědomme že dostat se do parlamentu není cíl, ale začátek, že je třeba hlídat, nejenom ostatní politiky, ale i nás Piráty. Proto se s námi bavte a konzultujte. Není třeba se stávat rovnou členem, stačí se zaregistrovat jako příznivec a můžete se pak účastnit všech vnitrostranických diskuzí na fóru a pomáhat nám tak nezapomínat ani na úhly pohledu, které neznáme, protože jsme všichni pořád jenom lidi.

Děkuji za pozornost.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články