Dva roky na Magistrátu: Na čem pracujeme?

25. 11. 2020
Dva roky na Magistrátu: Na čem pracujeme?

V minulém článku jsme vám představili to, co jsme za poslední dva roky na Magistrátu města Brna zvládli a na co jsme hrdí. Dnes představíme plány do budoucna, a to, na čem aktuálně pracujeme. Tyto projekty se týkají hlavně kultury, digitalizace, transparentnosti, revitalizace veřejného prostoru, rozvoje nebo inovací.

V oblasti kultury pokračujeme v přípravě na stavbu Janáčkova kulturního centra, kde jsme už získali stavební povolení a v současné době probíhá zpracování prováděcí dokumentace. Pak bude následovat výběrové řízení na zhotovitele a na jaře 2022 by měl být položen základní kámen.

Také jednáme o navyšování programových dotací pro kulturu nezřizovanou městem. Finance by se měly v budoucnu navýšit o 10 milionů – ze 30 na 40 – přičemž v roce 2021 bude tato částka o něco nižší kvůli pandemii a dotace budou dosahovat částky 35 milionů. Když zmiňujeme pandemii, brněnskou kulturu, která je jí těžce zasažena, budeme podporovat v několika fázích – vytvoříme speciální dotační covidový program, větší subjekty budou dotovány individuálně, pomůžeme také klubové scéně a festivalům. Pracujeme i na akčních plánech pro kulturu.

Nesmíme zapomenout ani na zajištění legální plochy pro graffiti na křižovatce ulic Sportovní a Křižíkova. S brněnskými umělci plánujeme pravidelně spolupracovat i nadále – chceme jim nabídnout jako prostor pro tvorbu stěny centra pro bezdomovce na Křenové nebo původního depa Masarykova okruhu v Bosonohách.

Jedním z velkých cílů je také připravit oslavu 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, kde spolupracujeme s ministerstvem kultury a Augustiniánským opatstvím. Na tyto oslavy umístíme mimo jiné Mendel Box, o kterém jsme vás informovali v minulých týdnech v rámci novinek z magistrátu. Mendelovi chceme vzdát ještě další poctu tím, že usilujeme o zapsání jeho dochovaných rukopisů na seznam kulturního dědictví UNESCO.

V oblasti digitalizace rozšiřujeme digitální služby města poskytované prostřednictvím BrnoID.cz . Zároveň se snažíme, aby se přes čipové hodinky portálu dalo koupit vstupné na veškerá koupaliště a sportoviště v Brně. Sport i relax bude tak pro občany dostupnější a pohodlnější.

V oblasti transparentnosti pracujeme nadále na revizi dotačních programů, rozšíření hodnotitelských komisí nebo na zpřehlednění webu dotace.brno.cz, kde zveřejňujeme městské datové sady. Také dokončujeme přípravy dokumentace portálu Občanské radnice. Zde budete moci sledovat stav realizace důležitých projektů města, vyjadřovat se k politickým aktualitám a dávat vedení města podněty. Ty budou moci podporovat i ostatní občané a zvyšovat tak jejich váhu. Stále také tlačíme na to, aby byly zveřejňovány smlouvy. Celkově tak pracujeme na zlepšení transparentnosti a informovanosti široké veřejnosti, včetně té odborné. Chceme, abyste byli městu blíž a město blíže k vám.

V rámci revitalizace veřejného prostoru chceme zazelenit dopravní křížení na Moravském náměstí a na Dominikánském náměstí instalovat dva nové vodní prvky. Budeme také dále rozvíjet městský ekosystém (kde budou moci spolupracovat univerzity, podnikatelé, neziskový sektor a město) a městský inovační ekosystém, pro který připravujeme novou regionální strategii. V rámci projektu Study in Brno hledáme další cesty, jak sem přilákat víc zahraničních studentů. Záleží nám samozřejmě na celkové budoucnosti města, a proto pracujeme na strategii jeho rozvoje v budoucích letech. Naším cílem je, aby se město dále rozvíjelo, vzkvétalo a bylo příjemným místem pro život, studium nebo podnikání.

Máme za sebou dva roky tvrdé práce a další dva roky před sebou. V pracovním nasazení rozhodně nepolevíme a budeme dál pracovat na tom, abychom prosadili a dokončili co nejvíc z našeho programu. Velmi si vážíme vaší podpory, kterou jste nám vyjádřili ve volbách, a nezapomínáme ani na podporu, kterou stále vyjadřujete například na našem Facebooku a Instagramu. Věříme, že vás nezklameme a zlepšíme chod města a život všech občanů. Děkujeme!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články