Moderní město potřebuje moderní dopravu

Moderní město potřebuje moderní dopravu

Udržitelnost a bezpečnost dopravy je jednou z našich hlavních priorit. Chceme zajistit bezpečnou infrastrukturu pro všechny skupiny obyvatel, ať už se dopravují autem, na kole či pěšky.

Městská hromadná doprava patří mezi naše priority, neboť ji denně využívá více než polovina Brňanů, ale poslední metry cesty musíme vždy absolvovat po svých. Základem je proto dostatek kvalitního a bezbariérového prostoru pro chodce. “Na město bychom měli nahlížet očima všech jeho obyvatel. Denně procházím městem s kočárkem a vidím, že je plné překážek, z nichž některé by člověk na vozíku nezvládl překonat. A to ani nemluvím o komplikacích spojených s probíhajícími stavebními úpravami, které činí město Brno pro chodce téměř neprostupné. Chceme se přiblížit moderním západním metropolím a po jejich vzoru postupně jednotlivé bariéry odstraňovat. Pretvoříme Brno v moderní město malých vzdáleností,” říká pirátská zastupitelka v městské části Brno-střed Monika Lukášová Spilková.

Stejný názor sdílí i náš expert na pěší dopravu Filip Havlíček: „Pěší zóna v historickém jádru města má z hlediska dopravy patřit především chodcům. Pokud se musíme i na ulici vyhrazené chodcům obávat, že nás přejede například dodávka, tak o pěší zóně nemůže být řeč. S pěší dopravou a kvalitním veřejným prostorem souvisí i zklidňování a ochlazování ulic. Asfaltové chodníky bez vzrostlých stromů nejsou v letních vedrech zrovna moudrou kombinací. Proto je například nedávné zrušení části chodníku na ulici Sokolské odstrašujícím příkladem, jak se (ne)chovat k veřejnému prostoru.“

„Na dopravu ve městě bychom měli nahlížet jako na celek. V poslední době jsme však bohužel svědky rušení přechodů pro chodce a chodníků, což ve výsledku škodí i řidičům aut. I oni totiž musí “poslední míli” své cesty obvykle zdolat pěšky. Preferenci si dnes zaslouží hlavně udržitelné způsoby dopravy, zejména tedy MHD, pěší a cyklodoprava,“ dodává Adam Zemek, člen představenstva DPMB za Piráty.

Na cyklisty nezapomíná ani náš místopředseda Komise dopravní RMB, Marek Lahoda, když říká, že “díky velikosti Brna je to všude kousek a nejrychleji to máme tedy na kole. Navíc pak nemusíme řešit čas odjezdu ani parkování. Lidé se však bojí proplétat mezi auty, proto pracujeme na budování sítě páteřních cyklostezek, po kterých bude jízda na kole bezpečná. Samozřejmě i auta budou vždy mít v Brně své místo, bez nich se neobejdeme. Zásadním úkolem je dokončit výstavbu VMO, aby lidé nemuseli jezdit přes centrum města, ale plynule jej objeli po okruhu.”

Ani sebelépe organizovaná doprava se neobejde bez ohleduplnosti všech zúčastněných. Svět není černobílý a snad každý z nás se občas ocitne jak v roli řidiče auta, tak cyklisty nebo chodce. Je tudíž v zájmu nás všech respektovat ostatní účastníky provozu, neboť se ve stejné situaci můžeme lehce ocitnout i my sami. Dodržování bezpečného odstupu je malá daň za nenahraditelný lidský život.

Z toho důvodu považujeme “humorný” příspěvek spolku Brno autem za přízemní, zbytečně přiživující vzájemnou nevraživost mezi motoristy a cyklisty.

Město tu není od toho, aby občanům nařizovalo, jakým způsobem se mají přepravovat, ale aby nabídlo možnost volby z co nejširší palety komfortních způsobů dopravy, ze kterých si občané vyberou podle svých potřeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články