Měření pro zmenšený model Janáčkova kulturního centra

Měření pro zmenšený model Janáčkova kulturního centra

Projekt Janáčkova kulturního centra úspěšně pokračuje. V březnu se uskutečnilo měření, jehož cílem bylo zhodnotit “miniatury kandidátů” na další měření akustických vlastností koncertního sálu.

O co šlo? Účelem testů bylo vyhodnotit kandidáty miniaturních panenek a židlí pro model Filharmonie Janáčkova kulturního centra v měřítku 1:10. Testy proběhly ve speciální komoře, kde model obsahoval 3 typy židlí a 3 typy panenek vyrobených z různých typů materiálů. Společně tak vytvořily celkem 8 testovacích konfigurací. Cílem bylo najít nejvhodnější kombinaci materiálů, které by co nejvíce simulovaly reálné akustické podmínky v sálu i ve zmenšené verzi.

Testy dopadly pro Janáčkovo kulturní centrum uspokojivě. Nejlépe dopadla konfigurace číslo 4, která vyhovovala očekávaným cílům. Následně se geometrie a materiály využijí na výrobu panenek a židlí, které budou použity ve zmenšeném modelu.

„Měření se provádělo ve vyhrazené zkušební komoře, která byla sestavena podle specifikací mezinárodní akustické společnosti Nagata Acoustics a je speciálně navržena pro tento typ zkoušek. Úspěšná konfigurace bude později využita ve zmenšeném modelu filharmonie,” vysvětlil náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

I díky pirátské iniciativě ve městě se projekt Janáčkova kulturního centra po dlouhých letech rozbíhá a těší nás, že je na dobré cestě. Janáčkovo kulturní centrum přinese koncertní sál špičkových akustických parametrů jako důstojného zázemí pro Filharmonii v Brně. Projekt se úspěšně vyvíjí a my se nemůžeme dočkat dalších novinek. Sledujete nás na našem Facebooku a Instagramu, aby vám nic neuniklo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články