Mendelův skleník opět ožije!

Mendelův skleník opět ožije!

Zákony dědičnosti tvoří jeden ze základních stavebních prvků moderní genetiky. Tento přelomový objev uskutečnil Gregor Johann Mendel právě Brně. V rámci oslav dvoustého výročí narození tohoto velikána připravuje Brno ve spolupráci s Rakouskem projekt „Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu“. Jednou z hlavních atrakcí, na které se můžete těšit, bude zrenovovaný Mendelův skleník.

Mendel již v 19. století objevil zákony dědičnosti, které se staly základním systémem lidské genetiky. Přestože své výzkumy s křížením hrachu prováděl ve sklenících v Brně, vystudoval Mendel ještě předtím univerzitu ve Vídni, kam byl poslán řádem Augustiniánů. Během studií ve Vídni Mendel získal znalosti, které následně v Brně uvedl do praxe. Díky této historické spolupráci mezi regiony mohl Mendel uskutečnit objevy, kterými se navždy zapsal do naší společné historie.

Projekt „”Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu”, který bude součástí oslav dvoustého výročí Mendelova narození, má za cíl přiblížit lidem jeho práci a život. Společný projekt mezi městem Brnem, Jihomoravským krajem a rakouskými partnery, konkrétně Universität Wien a Universität für Bodenkultur Wien, má také za cíl prohloubit kulturní a vědeckou spolupráci.

„„Výstupem měkkých aktivit projektu bude strategický plán využití skleníku. Ve spolupráci se všemi partnery bude postupně tento plán rozpracován do detailů se záměrem zajistit udržitelnost projektu a co nejširší zapojení obyvatelů příhraničních regionů do naplňování jeho cílů. Počítáme také s realizací workshopů k vytvoření tohoto strategického plánu,“ uvedl náš náměstek primátorky Tomáš Koláčny.

I proto se tento společný česko-rakouský projekt přeshraniční spolupráce uchází o finanční podporu v programu Interreg. O té se bude rozhodovat v polovině června na monitorovacím výboru tohoto programu.

„Projekt Mendelova skleníku je nejen uctěním památky otce genetiky, ale současně vytvoří v Brně místo s pestrým a hlavně trvalým společensko-vědním využitím, které zde dosti chybělo,” dodal Jiří Hlavenka, který je zástupcem Jihomoravského kraje v Interregu.

Hlavní atrakcí celého projektu bude obnovený Mendelův skleník. Bude se jednat o unikátní místo, které bude Brňanům sloužit jako prostor pro vzdělávací a společenské akce.

„Věda je jedna z klíčových oblastí, které je nutné prosazovat i na obecní úrovni. K tomu jsme se zavázali i v našem volebním programu do komunálních voleb v roce 2018 a jsem rád, že se nám daří tento bod prosazovat,“ uzavřel Tomáš.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články