Listopadové zastupitelstvo Jihomoravského kraje!

Listopadové zastupitelstvo Jihomoravského kraje!

Ve čtvrtek jsme se sešli s ostatními kolegy na pravidelném jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje. Na pořadu jednání bylo 91 bodů a v tomto článku naleznete nejdůležitější novinky z krajského úřadu!

Sociální oblast

Pirátská radní pro rodinnou a sociální politiku Jana Leitnerová se zasloužila o dotaci ve výši 100 000 Kč pro spolek Moravskoslezský kruh, z. s. na projekt Pomoc seniorům a pečujícím. Finance budou využity hned v několika oblastech. Poslouží na ko-financování podpůrných skupin pro seniory, zážitkově-relaxačního odpoledne pro seniory a jejich rodiny v přírodním prostředí, vydání novin Pečujeme doma na přelomu let 2021/2022 a zajištění webového poradenství, zahrnující Právní poradnu pro opatrovníky, Sociálně-právní poradnu pro pečující a Ošetřovatelskou poradnu pro pečující.

„Dotace poskytnutá pro Moravskoslezský kruh představuje pomoc pro pečující i ty, o něž se starají. Pandemie zapříčinila mimo jiné odloučení mnoha seniorů a rodin. My se nyní snažíme tuto situaci opětovně napravit. Poskytnuté finance poputují na mnohé aktivity a projekty, které cíleně pomohou v nedostatkových oblastech sociální péče,“ říká Jana Leitnerová.

Ekologie

Brněnská přehrada zůstane bez sinic! Prigl je pro Brňany i obyvatele z různých koutů kraje po celý rok turisticky vyhledávané místo. Aby tomu tak bylo i nadále, je nutné vodu pravidelně kontrolovat, čistit a provzdušňovat. Jedině tak lze zabránit tvorbě bakterií sinic. Náměstek pro životní prostředí a vášnivý ekolog Lukáš Dubec se zasadil o to, aby se nejméně do roku 2027 Jihomoravský kraj na těchto opatřeních podílel a lidé se mohli každé léto přehradu využívat.

Vyhodnotili jsme také již třetí kolo výzvy dotačního programu namířeného proti suchu a na zadržení vody v krajině. Podporu zastupitelů získala například Malá vodní nádrž Babinec v Syrovíně, výsadba větrolamů v Neslovicích nebo také vybudování rybníka v katastru Lipovce u Blanska. Celkově bylo podpořeno 14 projektů částkou 873 tisíc korun. Obce a jednotlivci, kteří se nestihli do výzvy přihlásit, však nemusí zoufat. Příští rok se dotační program bude určitě opakovat!

„Jižní Morava se každoročně potýká s následky stále zvětšujícího se sucha. My jsme se proto rozhodli v rámci našich možností s tímto negativním klimatickým jevem bojovat přímo v zasažených lokalitách a obcích. Jedině tak zabráníme odtoku vody z území kraje, nadměrnému vysušování půdy, úbytku vody a zeleně zejména v letních měsících. Třetí kolo dotačního programu bylo zaměřeno na projektovou dokumentaci „zelených” projektů, pomocí nichž se budou jihomoravské obce v následujících letech se suchem vyrovnávat a doufejme jej i zdárně překonávat,” uvedl náměstek hejtmana Lukáš Dubec.

Volnočasové aktivity

Jihomoravský kraj podpořil hodinu sportu zdarma pro školáky i prvoligové sportovce! Dotace ve výši necelých 15 milionů pro sport se týká hned 33 vybraných spolků a klubů, jejichž družstva dospělých reprezentují kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži či interlize. Schválením prošla i podpora regionálního sportu, včetně projektu „Sport ve školách 2021/22“.

Podporujeme skauty! Naši zastupitelé podpořili příspěvek půl milionu korun na volnočasové aktivity dětí ve Skautu. Tento závazek podpořilo včera i referendum, které se setkalo s ohlasem u všech politických stran.

„Ve zdravém těle - zdravý duch. Toto heslo charakterizuje náš přístup ke sportu a venkovním aktivitám. V současné době, kdy byli sportovci a děti více než rok doma je nesmírně nutné podporovat volnočasové a sportovní aktivity. Věřím, že finance poskytnuté Jihomoravským krajem podpoří budoucí reprezentanty, kteří třeba budou jednou šířit dobré jméno našeho kraje po celé České republice i v zahraničí,” uzavřela pirátská zastupitelka Eva Havlová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE