Marek Fišer: Kultura v době COVIDové

13. 09. 2020
Marek Fišer: Kultura v době COVIDové

Kulturní průmysl prošel v posledním půl roce zatěžkávací zkouškou. Pandemie nového koronaviru rušila, měnila a přesouvala kulturní akce napříč celou republikou. Jaký dopad měl koronavirus na kulturu v Brně? Vše nám přiblížil pirátský radní pro kulturu Marek Fišer.

„Pandemie koronaviru zasáhla životy prakticky všech lidí. Kulturní průmysl patří mezi ty, které byly zasaženy nejvíce. Doba nejistoty, která byla podpořena i zmatečností vládních nařízení, dopadala těžce na organizátory kulturních akcí, kteří žili v permanentní nejistotě. Mým úkolem, jako radního pro kulturu, bylo co nejvíce pomoci kulturní obci při opětovném restartu ekonomiky,“ komentuje Fišer.

Brno se rozhodlo vydat cestou venkovních akcí, které minimalizovaly rizika pro návštěvníky a zároveň oživily kulturu ve městě. Oblibě se nejvíce těšily venkovní produkce, které navštívili rekordní počty lidí. Můžeme připomenout například festival UPROSTŘED, který jsme nově rozšířili o klubovou linku, nebo již tradiční Maraton hudby. Letošní velmi úspěšnou novinkou byl Brasil Fest Brno, který zaplnil centrum města nejen místními, ale i umělci a návštěvníky z okolních zemí. „Myslím, že jsme ukázali, že Brnu právem náleží titul kreativního města hudby UNESCO,“ hodnotí radní pro kulturu Marek Fišer.

Město zaznamenalo výraznou proměnu ve struktuře návštěvníků kulturních akcí. Ubylo zahraničních turistů a přibylo tuzemských návštěvníků. Brněnští radní se rozhodli uvolnit i dodatečné finanční prostředky na podporu kultury ve městě.

„Podařilo se nám vyčlenit z jiných rozpočtů města zhruba 3 miliony korun na nákup a údržbu městského mobiliáře a ve spolupráci s organizátory z řad brněnských hudebních klubů také rozšířili letošní festival UPROSTŘED. Projekt měl několik cílů – především zatraktivnění centra města pro jeho obyvatele i turisty, marketing značky “Brno město hudby UNESCO” a především právě pomoc organizátorům akcí z řad brněnských klubů, které byly postiženy jarními ministerskými opatřeními. Do projektu se zapojili organizátoři napříč brněnskou klubovou scénou, namátkou Fléda, Kabinet Múz, klub Eleven, Metro music Bar, Favál a řada dalších,“ dodal Fišer.

„Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci festivalů a na obnově kultury v Brně. Snažili jsme se vše dělat s maximální ohleduplností. Přesto jsme zaznamenali i několik stížností na hluk, za což se omlouvám. Bylo jich však opravdu minimum, a proto bych chtěl také poděkovat za pochopení všem obyvatelům centra, kteří byli trpěliví,“ uzavřel radní pro kulturu Marek Fišer.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články