Piráti: Kluby potřebují pomoc

09. 10. 2020
Piráti: Kluby potřebují pomoc

Hudební kluby napříč republikou volají SOS. Na jaře jsme z úrovně města pomohli kulturním subjektům několika různými způsoby – rozvolněním smluv, dřívějším vyplacením dotací, vytvořením speciálního dotačního programu pro menší subjekty a individuálními dotacemi větším subjektům. Posílili jsme rovněž rozpočet letního festivalu UPROSTŘED, který byl rozšířen o klubovou linku a alespoň trochu pomohl brněnským klubům dohnat jarní ztráty.

Bohužel, tím jsme se nyní finančně vyčerpali a pokud teď nepomůže stát, hrozí, že nyní nejohroženější klubová scéna v Brně nepřežije. Pro Brno, jako město hudby UNESCO, by to byla katastrofa. Jedná se totiž o páteřní infrastrukturu, na kterou je navázáno množství dalších profesí.

Všichni si uvědomujeme, že epidemiologická situace se vymkla z rukou a je potřeba přijmout adekvátní opatření. Nicméně, nemůžeme nechat ministerstva diktovat nařízení a nepřemýšlet nad jejich důsledky. Když teď opět zavřou všechny kluby bez plánu adekvátní pomoci, může se lehce stát, že po skončení druhé vlny epidemie už nebude co otevřít. To nemůžeme dopustit.

Náš radní pro kulturu Marek Fišer proto vytvořil společnou iniciativu na podporu klubové scény. „Spojil jsem se s Hanou Třeštíkovou (radní pro kulturu v Praze), Martinem Baxou (primátor Plzně) a pirátskou náměstkyní primátora Ostravy Andreou Hoffmannovou. Ze sněmovny nás podporuje Pirátka Lenka Kozlová. Snažíme se společně vyvinout úsilí na záchranu tuzemských hudebních klubů,“ uvedl Fišer.

Společně se zástupci klubové scény jednali politici samospráv minulý týden s Ministerstvem kultury. Podařilo se navázat dialog a odprezentovat naši vizi. Příslib pro vytvoření speciálního dotačního programu pro klubovou scénu se zatím bohužel vyjednat nepodařilo, nicméně situací se ministerstvo údajně zabývá a nějaký obecnější program vzniká. My apelujeme na to, aby program vznikl co nejrychleji, a podávání žádostí bylo co nejjednodušší. Nejde jen o alokovaní dostatečných prostředků, ale hlavně i o čas!

Více o naší společné aktivitě napsal týdeník Respekt. O dalším průběhu jednání vás budeme pravidelně informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články