Jihomoravský kraj je zase o něco více přátelský k rodinám!

Jihomoravský kraj je zase o něco více přátelský k rodinám!

V úterý 26. října se uskutečnilo každoroční vyhlášení auditu family friendly community, jež představuje efektivní nástroj, jak nastartovat rodinnou politiku v Jihomoravském kraji. Slavnostního předání cen se zúčastnila i naše radní pro rodinnou a sociální politiku - Jana Leitnerová, která se zasazuje o větší podporu rodin v našem kraji.

Family friendly audit byl poprvé vytvořen v Rakousku s cílem podpořit v obcích pro-rodinné klima, poukázat na nedostatky ve službách a zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Za Janou Leitnerovou proto na krajský úřad včera zavítala vzácná návštěva v podobě jednatelky společnosti Familie&Beruf Management GmbH, paní Elisabeth Wenz, a koordinátorky auditu rodinné politiky za společnost Familie&Beruf Management GmbH, paní Cornelii Sijaric.

Audit představuje kýžené rozšíření podpory obcím ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Svými aktivitami poté pomáhá budovat vztahy v rodinách a mezigenerační dialog. Pilotní ročník auditu se uskutečnil v roce 2015 v rámci realizace „Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019“, a je také zahrnut v nové „Koncepci rodinné politiky pro všechny generace mezi lety 2020 a 2030“. Projektem do dnešního dne prošlo již dvacet osm obcí, měst a městských části Brna, přičemž celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska.

„Zapojení do auditu dokazuje, že obcím v Jihomoravském kraji záleží na tom, aby se rodiny u nich cítily dobře, aby se jim dobře žilo, zajímají se o potřeby těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého. Našim dlouhodobým cílem je však ještě větší prohloubení zájmu obcí a občanů o život místních rodin a aktivizovat je k tomu, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací vytvářeli komunitní prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi,“ uvádí radní pro rodinnou a sociální politiku Jana Leitnerová.

Následný přínos auditu spočívá ve zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit, získání nových podnětů a nápadů od občanů. Díky tomu vedení obce může zavádět jen taková opatření, která budou pro rodiny a seniory přínosná a prospěšná, jelikož budou vycházet z jejich potřeb. Tím budou prostředky obecního rozpočtu a Jihomoravského kraje vynaloženy efektivně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE