Marek Fišer: Schválili jsme Strategii pro integraci cizinců

08. 09. 2020
Marek Fišer: Schválili jsme Strategii pro integraci cizinců

Po letech úsilí se pirátům konečně podařilo prosadit Strategii pro integraci cizinců pro roky 2020–2026. Je to velký krok, který napomůže efektivní integraci cizinců mezi většinovou populaci.

„Mám velkou radost, že jsme strategii schválili. Jedná se o poměrně obecný dokument, který ovšem budeme rozvíjet vždy tříletými akčními plány. Ty už budou obsahovat konkrétní kroky a opatření pro dosažení kýženého cíle – chceme, aby Brno bylo tolerantní, mezinárodní, bezpečné a soudržné město, které nás spojuje,“ popsal předseda Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců Marek Fišer.

Strategie se zaměřuje jednak na cizince, kteří legálně pobývají v Brně, tak i na veřejnost, zaměstnavatelé nebo veřejné instituce. Cílem strategie je pomoct se vzájemnou komunikací cizinců a těchto institucí, tak aby jako obyvatelé České republiky porozuměli svým právům a povinnostem. Všichni obyvatelé by měli poznat pravidla soužití v daném místě a dodržovat je.

Město rozhodně nepřipravuje prostředí pro nelegální imigranty, naopak, strategie má zamezit tomu, aby se kvůli migraci zvyšovala nezaměstnanost a kriminalita. Problémy i rizika spojená s již pobývajícími cizinci v Brně definovaly pracovní skupiny složené z odborníků především z městských, krajských a státních úřadů, školských a zdravotnických organizací, univerzit, neziskovek, zaměstnavatelů, sociálních služeb a bezpečnostních složek. Prevence problémů je vždy lepší než řešení případných problémů ex post. Prevence navíc šetří peníze daňových poplatníků a snižuje i celkové náklady státu.

„Města v zahraničí často reagovala až na fakt, že dlouhodobě opomíjená tématika integrace způsobovala sociální a bezpečnostní problémy, které bylo třeba řešit. V tomto chceme být v Brně o krok napřed. Výzkumy zároveň dokazují, že dobře nastavená integrace vede k minimalizaci rizik a maximalizaci zisků pramenících z migrace. Samospráva migrační politiku sice nevytváří, to je otázka státu; nicméně je první, kdo se střetává s jejími dopady a důsledky, a v případě, kdy jsou negativní, je nucena je řešit,“ dodal Marek Fišer, který je zároveň i předsedou výboru pro národnostní menšiny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články