Jiří Hlavenka: Nenecháme inovační sílu kraje zvadnout

Jiří Hlavenka: Nenecháme inovační sílu kraje zvadnout

Jsme kraj vína i inovací. Brněnsko představuje technologický a inovační uzel se středoevropskou úrovní, který nemá obdoby v ČR a těžko ji hledá i v okolních zemích. Jihomoravský technologický uzel vytváří a přitahuje špičkovou pracovní sílu, dává vysoké mzdy, zajímavou práci a seberealizaci. Vytváří firmy, které zde vzniknou a které pak dosáhnou světového úspěchu – Ysoft, Kiwi.com, Flowmon, rodina firem okolo elektronové mikroskopie… Tyto firmy vytváří hodnoty, kapitálové i lidské, které zůstávají doma.

Ani v době krize nenecháme inovační sílu kraje zvadnout. Hrozí totiž, že pokud nebudeme cílevědomě vytvářet podmínky pro její další růst, zakonzervuje se, nové firmy sem nepřijdou a talentovaní lidé budou odcházet tam, kde tyto podmínky jsou. Region opět upadne do průměru a ztratí něco, v čem je Jižní Morava výjimečná a co u nás jiné regiony obdivují.

Co je v tomto směru potřeba dělat a co budeme prosazovat? Kouzelná formule má tři členy: lidé-programy-infrastruktura. Budeme podporovat vzdělávání a výchovu talentů v kraji, výchovu k podnikavosti. Více osob s těmito dovednostmi dává větší atraktivitu pro zaměstnavatele a způsobí, že budou vznikat další domácí inovativní firmy. Budeme současně pokračovat v lákání talentů z jiných regionů či zemí – musíme jim ale ukázat, že právě u nás mohou ideálně skloubit profesní rozvoj s vysokou kvalitou života. To jsou věci, které rozhodují.

Infrastruktura pak znamená, že jak zaměstnancům, tak novým podnikatelům, tak zaměstnavatelům – zavedeným firmám se u nás bude dobře žít i podnikat, bez větších překážek. Jde jednak o infrastrukturu technickou, tedy kvalitní doprava a dopravní možnosti, z pohledu kraje „dovnitř a ven“, za prací a pak zase domů, jak veřejná, tak individuální. Dále o možnosti bydlení i pracovního prostředí – klíčový je v tomto zejména rozvoj Technologického parku Brno, kde bohužel současné krajské zastupitelstvo nerozhodlo o pořízení volného podílu do majetku kraje. A nakonec infrastruktura znamená šíří nabídky služeb – od zdravotních a sociálních až po kulturní, sportovní, volnočasové, relaxační. To vše dohromady vytváří celkové skóre atraktivity regionu a ovlivňuje rozhodnutí, jestli špičkové firmy, špičkový výzkum a špičkoví inovátoři a zaměstnanci zůstanou u nás, nebo se přesunou jinam. Nezapomeňme, tyto síly jsou mobilní a jdou snadno za lepším.

Třetí částí formule jsou programy. Na Jihomoravském kraji budeme pokračovat s aktivní, cílenou podporou inovativnosti a podnikání. Začneme už od škol – chceme, aby je opouštěli mladí lidé vybavení moderními měkkými kompetencemi. Budeme pokračovat v celé šíři podnikatelských “školiček”, s využitím možností JICu nebo dalších organizací. Budeme intenzivněji pomáhat existujícím zralým firmám v oblasti digitální i jiné transformace, v přechodu na Průmysl 4.0, v přizpůsobení se na změněnou situaci po Covidu. Budeme usnadňovat příchod a etablování špičkové pracovní síly do našeho kraje.

Kdo stojí na místě, ztrácí – postaráme se o to, aby inovační síla a potenciál kraje nadále rostl.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články