Hodonín: radnice odvolala bez vysvětlení ředitele a schovala hlavu do písku

Hodonín: radnice odvolala bez vysvětlení ředitele a schovala hlavu do písku

Dvě kontroverzní výběrová řízení vyhlásili na konci srpna hodonínští radní. Jednalo se o místa ředitelů příspěvkových organizací Dům kultury Hodonín a TEZA, která spravuje sportoviště města. Překvapení neskrývali jak dotčení vedoucí pracovníci, tak část veřejnosti. Spolupráce volených zástupců radnice s oběma příspěvkovými organizacemi města se totiž do této chvíle jevila jako lepší než bezproblémová a byla tak také prezentována navenek.

Prostor pro dohady a kouřová clona

Koalice své kroky na webových stránkách města obhájila až zpětně tím, že jako výsledek zmíněného konkurzu chce „výběr co nejkvalitnějších ředitelů. Ředitelů s vizí, kam a jak dál posunout oblast kultury a sportovní infrastruktury, s chutí a zapálením pro práci a s ochotou spolupracovat s dalšími odbory úřadu.“ (hodonin.eu 14. 9. 2020). Bohužel toto zdůvodnění nijak nevysvětluje, proč odvolat ředitele stávající. Pokud to tedy nemá sdělovat to, že stávající ředitelé vizi, chuť, zapálení atd. neměli. Což by ovšem bylo prohlášení velmi nešťastné vzhledem ke chvále, které se minimálně jednomu z nich dostávalo na facebookové stránce garantky z rady.

Ředitel s maturitou

Radní mají samozřejmě právo odvolat ředitele příspěvkových organizací města nebo vypsat výběrové řízení. Měli by však své kroky před veřejností obhajovat tak, aby nebyl prostor pro spekulace o skrytých záměrech, nebo nevznikly pochyby o nezaujatosti či o klientelismu. V tomto případě se tak nestalo. Podezřívavost v mnohých vzbudilo už zadání výběrového řízení externí firmě za 120 tisíc korun bez DPH. Vypsání výběrového řízení externí firmou se jeví drahé v kontrastu s tím, že konkurzy si doposud městský úřad většinou organizoval sám. Bizarní je i neobvyklý požadavek, že novému řediteli či ředitelce stačí pouze středoškolské vzdělání s maturitou, nebo původní záměr určit jako komisi pouze radní. Je nasnadě, že za následné zkazky o tom, pro koho jsou místa nachystána, si může radnice sama.

V nelibosti občanů

Na protest proti hrozícímu odvolání oblíbeného ředitele domu kultury vznikla petice, kdy petenti shromáždili cca šest set podpisů. Na hodonínské poměry, kdy ke komunálním volbám nechodí ani 35 procent obyvatel, nebývalý úspěch. Radní zapojení lidí do rozhodování ve veřejném životě viděli jinou optikou. Výběrové řízení na ředitele kulturního domu bylo uzavřeno a rada města vydala koncem listopadu na 48. schůzi 3 usnesení. Prvním odvolala stávajícího ředitele Marcela Řimáka k 7. 12. 2020. Druhým jmenovala do funkce ředitelky Miluši Šafránkovou do 31. 12. 2020 a třetím jmenovala do funkce ředitele Adama Procházku od 1. 1. 2021.

Transparentní výběrové řízení?

Na předposledním zasedání zastupitelstva se na vyhlášení výběrových řízení ptala trojice opozičních zastupitelů. Místo odpovědí se dočkali mlčení v sále a radní tichého smíchu z publika. Přitom zřizovatelem dotčených příspěvkových organizací je právě zastupitelstvo města, nikoliv pouze rada. V současné době není na webových stránkách Hodonína zveřejněna koncepce vítězná ani žádná jiná. Není zde protokol z výběrové komise ani její hlasování. Zato je zde spousta prostoru pro spekulace. Radnice tím nejen ztrácí důvěru v sebe, ale také podkopává kompetentnost nejen nových ředitelů kulturního domu.

Vánoce v TEZA

V polovině prosince se na webových stránkách města Hodonína objevila informace, že rada zrušila za desetitisíce korun provedené výběrové řízení na ředitele TEZA a ponechala ve funkci ředitele stávajícího. Jako důvod mluvčí města uvádí, že se do výběrového řízení přihlásili dva uchazeči. O této skutečnosti radní ale věděli přibližně od října, tedy už v době, kdy skončila lhůta pro podávání přihlášek. Tak proč vůbec uskutečnit výběrové řízení?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články