Pirátské hlášení z Rady města Brna: podpora inovací, PaRo, otevřené výběrové řízení a rozšíření Brno ID

29. 01. 2020
Pirátské hlášení z Rady města Brna: podpora inovací, PaRo, otevřené výběrové řízení a rozšíření Brno ID

Dnes se opět sešla Rada města Brna, jejíž součástí jsou i Piráti. Přinášíme krátké shrnutí, co se děje v oblastech, které mají Piráti na starosti.

Podpora inovací

Prototypuj a ověřuj je nový program Jihomoravského inovačnío centra, na který od města na návrh Pirátů poputuje téměř 6 milionů korun. „Cílem programu Prototypuj a ověřuj je podpořit slibné inovativní záměry malých a středních podniků (MSP) v Jihomoravském kraji, zejména ranou fázi vývoje a výroby prototypů a jejich technologické a tržní ověřování. Podniky bez funkčního prototypu svého produktu mají často problém sehnat investora ze soukromého i bankovního sektoru, či dosáhnout na dotační tituly a v případě, kdy nedisponují vlastním kapitálem, jsou odkázání právě na podporu z obdobných programů (Prototypuj a ověřuj navazuje na obdobný program evropské unie, tzv. SME instrument),“ vysvětlil náměstek Tomáš Koláčný.

„Těší mě, že Rada náš návrh na podporu programu podpořila a věřím, že se na únorovém zasedání přidají i ostatní zastupitelé. Příjemci podpory budou moci v případě úspěšné žádosti své inovativní prototypy dále rozvíjet i v pokročilejší fázi technologického vývoje, a to díky programu Technologické agentury České republiky (TAČR). V důsledku by se tedy měl zvýšit počet společností z Brna a Jihomoravského kraje, které v národním programu TAČR uspějí. Výzva TAČRu má být otevřena v listopadu letošního roku, takže by časově navazovala na první projekty podpořené z programu Prototypuj a ověřuj,“ doplnil Tomáš Koláčný.

PaRo úspěšně pokračuje, začíná již 4. ročník

Radní města Brna dnes na svém zasedání schválili Výzvu k podávání návrhů do 4. ročníku participativního rozpočtu statutárního města Brna Dáme na vás. „Minulé tři ročníky ukázaly velký zájem občanů Brna na spolurozhodování o části rozpočtu města, k dnešnímu dni je již díky participativnímu rozpočtu zrealizováno 11 vítězných občanských projektů z minulých let a dalších nejméně 9 dokončíme v letošním roce, a proto dnes rada města schválila výzvu k podávání projektů do 4. ročníku participativnímu rozpočtu,“ řekl náměstek primátorky pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný.

„Celková výše vyčleněné částky na realizaci projektů je 35 milionů korun. Maximální částka na jeden projekt zůstává ve výši 3 milionů korun. Podávat návrhy bude možné od 15. února do 15. května 2020, návrhy lze přihlásit elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu damenavas.brno.cz. Po následné kontrole splnění všech formálních požadavků budou návrhy zveřejněny v galerii na webu www.damenavas.brno.cz, kde budou sbírat potřebnou podporu,“ doplňuje Tomáš Koláčný.

Otevřené výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Divadla Radost

Brněnští radní dnes vyhlásili výběrové řízení na vedení Divadla Radost. „Piráti podporují otevřená výběrová řízení na vedoucí pozice všech příspěvkových organizacích,“ komentuje radní pro kulturu Marek Fišer. Po uchazeči o pozici funkce ředitele/ředitelky Divadla Radost je požadováno magisterské vzdělání, minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci odboru, znalost základních principů fungování příspěvkové organizace a další předpoklady. Jeho úkolem je také doručit koncepci divadla v období let 2020 až 2025. Veškeré náležitosti přihlášky naleznou zájemci v inzerátu, který bude nejpozději zítra zveřejněn na webu www.brno.cz v sekci Občan → Volná místa a výběrová řízení. „Přihlášky budou přijímány do 29. února 2020. V návaznosti na výsledek výběrového řízení bude stávající ředitel Vladimír Peška odvolán nebo potvrzen ve funkci,“ doplnil Marek Fišer.

Prodloužení nájemní smlouvy k hrobovému místu nově přes Brno ID

Díky Pirátům, kteří mají v koalici na starosti IT a digitalizaci, si budou moci nájemci hrobových míst v Brně svoji nájemní smlouvu prodloužit z pohodlí domova. Dosud jim jednou za 10 let přišel dopis, že se smlouva blíží ke konci a kvůli jejímu prodloužení museli vyrazit na Správu hřbitovů města Brna. To se od 1. února změní, plně ověření uživatelé Brno ID prodloužení a platbu provedou jednoduše online a odkudkoli. „Uživatel po přihlášení zadá číslo smlouvy a systém automaticky předvyplní jeho údaje do smlouvy na dalších 10 let. Je potřeba údaje zkontrolovat a doplnit kontakt na náhradní kontaktní osobu. Celý systém je navržený jednoduše, aby si s ním poradili i starší lidé, kterým právě chceme ulehčit od cesty na Správu hřbitovů města Brna. Novinkou je také možnost nastavit osobu, na kterou automaticky přejdou práva nájemce hrobového místa v případě úmrtí původního nájemce, jelikož doposud převod hrobového místa často až na roky prodlužovalo dědické řízení,“ uvedll náměstek Tomáš Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články