Globální fórum o moderní přímé demokracii

Globální fórum o moderní přímé demokracii

„Demokracie není v krizi, v krizi je pouze důvěra v politiku. Budoucnost demokracie je změna ve vztahu občanů k politice: Lidé se chtějí účastnit!”

těmito slovy vystihla mluvčí jedné z pořádajících organizací, Mehr Demokratie e.V., Claudine Nierth událost, která proběhla v hlavním Italském městě Římě. Tohoto světového fóra jsem se jako dlouholetý spolupracovník mezinárodních iniciativ zúčastnil spolu s Ing. Marcem Banti, vedoucím Kanceláře participace města Brna. Díky významnému pokroku v participaci obyvatel města, Brno v mezinárodním srovnání sice zatím nepatří k úplné špičce, ale ani k outsiderům. Podle výše rozdělovaných finančních prostředků a především díky množství zapojených lidí je město Brno nejlépe participujícím městem v ČR. Množstvím lidí a projektů jsme tento rok překonali dokonce i hostitelské Věčné město. Ostatní účastníky konference zajímaly brněnské zkušenosti s organizací participativní části rozpočtu a naopak, jako jediný účastník z ČR, může Brno přenášet data a zkušenosti do národních organizací měst a obcí.

Na poli přímé demokracie tvoří letošní Global Forum významný milník, a to i přesto, že se nejedná ani zdaleka o první globální fórum přímé demokracie. Tento jubilejní desátý rok od prvního celosvětového fóra přímé demokracie bylo, po předchozích fórech ve Švýcarsku, Koreji, Kalifornii, Uruguayi, Tunisku a Španělsku, pořádáno již po sedmé. V Římě účastníci nejen opět sdíleli znalosti a zkušenosti z vlastních měst a projektů, nebo vybírali nejlépe osvědčené postupy pro podporu demokracie i zvýšení participace občanů na správě veřejných věcí, ale položili základ nové mezinárodní sítě měst podporujících participaci a demokratickou účast veřejnosti. Záměrem této iniciativy je vytvořit infrastrukturu pro porovnávání a identifikaci nejvýnosnějších přístupů demokratické participace v občanském životě, včetně výměny dat, on-line schůzek a výměnných stáží zaměstnanců.

Důležitost tohoto setkání podtrhuje nejen sepsání základní listiny budoucí mezinárodní organizace, tzv. „Magna charta cities of direct democracy“, ale také množství účastníků ze všech kontinentů celého světa , včetně zástupců měst světových metropolí, například Soulu, Barcelony, Madridu, a mnoha dalších z Brazílie, Nigeru, Tuniska, Indie, Japonska, atd., které v Římě přivítala starostka Virginia Raggi a ministr Italské vlády pro přímou demokracii Riccardo Fraccaro.

Organizačně Forum zastřešila jedna z předních institucí věnujících se podpoře a rozvoji demokracie, Direct democracy international, která je pravidelným pořadatelem a jejíž co-prezidenti, Bruno Kaufmann a Joe Matews jsou známí představitelé přímé demokracie po celém světě.

2018 Global Forum probíhalo od 24. do 29.září 2018 a bylo rozděleno na tzv. pre-tour a veřejnou částí. Ačkoli by se mohlo zdát, že samotná pre-tour je méně důležitá než veřejná část, tak opak je pravdou. Pre tour se účastnilo pouze cca 70 lidí, a byla to ideální příležitost navázat bližší vztahy a promluvit si s přítomnými delegáty a se zaměstnanci i co-prezidenty Democracy internacional. V rámci pre tour jsme diskutovali zejména o projektech v ČR, zejména v Brně a jakým směrem směřuje přímá demokracie ve světě.

Veřejná část světového Fóra probíhala od 26. 9. do 29.9.2018. První den začal zápisem v 16:30 na piazza Venezzia a uvodním slovem organizátorů i čestných hostů. Postupně promluvili Joe Mathews a Bruno Kaufmann, první starostka Říma v historii Virginia Raggi, ministr Riccardo Fraccaro a zástupce primátora Soulu Jin Sung Joon.

Druhý den uvedli co-prezidenti Democracy international v 9:00 a pokračoval workshopy a přednáškami až do 18:00. Účastnili jsme se zejména diskuze měst, které mají zkušenosti s participativním rozpočtem. Po oficiálním programu jsme byli přivítáni velvyslancem Giancarlo Kesslerem na Švýcarské ambasádě, kde jsme probírali problematiku referenda, a to zejména různých příkladů z praxe, a rozdílností ve světě. Příjemné bylo zejména setkání se starostkou Virginií Raggi a Marco diskutoval se zaměstnanci kanceláře ministra Fraccara, kteří se zabývají přímou demokracií.

Další den pro mě byl nejzajímavější worshop o budoucnosti inovací a bezpečnosti nástrojů přímé demokracie, který probíhal na místním policejním velitelství, a to zejména proto, že byl koncipován jako přednáška ke studentům světových univerzit. Poprvé v životě jsem si vyzkoušel pomyslnou druhou stranu katedry. Naopak pro mě byly nejzásadnější informace na workshopu o kontrole moci a nástrojích deliberace Dr. Rabana Daniela Fuhrmanna ze švýcarské Kostnice.

Poslední den Fóra probíhala diskuze a připomínkování Magny charty vznikající Ligy měst a workshop k přípravě dalšího světového fóra, které proběhne příští rok v Taichungu na Tchaiwanu. Mezi oběma bloky Fórum navštívil vicepremiér Italské vlády Luigi Di Mayo, předseda Hnutí pěti hvězd, aby promluvil o důležitosti a plánech svého hnutí i vlády na začleňování prvků přímé demokracie do politického systému a poděkoval účastníkům konference.

Celá událost překonala moje očekávání, jednalo se o opravdu důležité setkání na mezinárodní úrovni a Brno v této „konkurenci“ukázalo jeden z nejlépe propracovaných a nejefektivnějších participativních rozpočtů. Z ostatních přednášek, workshopů a diskuzí máme mnoho užitečných informací zejména o zavádění transparence na obecních úřadech, jako součást přímé demokracie. Dalším oblíbeným a velmi diskutovaným tématem byly tzv. občanské radnice, nástroje díky kterému se lidé mohou aktivně podílet na dění ve svém městě.

Jsem nadšený z možností, které participace nabízí, a mezinárodní spolupráce přinese jejich další rozšíření a zjednoduší zavádění jednotlivých nástrojů participace do praxe. Mám radost i z toho, že v Brně jsme v centru dění.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články