Jiří Hlavenka: Umíme si na kraji poradit s ekonomickou krizí?

Jiří Hlavenka: Umíme si na kraji poradit s ekonomickou krizí?

Ekonomický propad a opatření vlády vedou k významnému snížení výběru daní. To platí pro letošek a přinejmenším i pro příští rok. Málo se ví o tom, že to dopadá i na kraje a samosprávy obcí, které přijdou odhadem o 20% svých příjmů. V praxi to znamená, že z cca 7.5 miliard krajského rozpočtu zbude 6 miliard. Současná končící krajská samospráva jede v režimu “po nás potopa”, což ovšem pro vlády ANO a ČSSD není nic nového, přesně stejnou cestou jedou i na celostátní úrovni - vyrabovat všechny zdroje a všechny rezervy, a nápravu nechat na těch co přijdou po nich.

Jsme připraveni si na kraji poradit s historicky nejvyšším propadem příjmů? Jak chceme zabezpečit fungování kraje v této situaci? Jak navíc svou činnost skloubit s očekávanými dalšími “lockdowny”, tedy hrozbou uzavírání úřadů a dalších veřejných institucí?

Povinností dne - vedením kraje odkládanou a odsunovanou - je urychlená digitalizace a přechod na dálkový a bezpapírový režim tak rychle, jak to jen bude možné. “Vše na dálku a bez papírů”: tak chceme fungovat, a technicky jsme připraveni toto rychle zahájit. Dojde tím k úspoře financí (byť “jen” v miliónových částkách) a instituce bude fungovat i v případě omezení fyzických kontaktů. Je potřeba zrealizovat elektronické (tj. dálkové) podepisování a elektronickou identitu. Pomůžeme toto zrealizovat i na obcích - máme k tomu technické kompetence.

V oblasti výdajů je nutné odložit velké investice. Nerušit je, ale provést odklad přinejmenším o rok. Byť jsou větší investice potřebnou věcí, v době rozpočtové nouze na ně prostředky nejsou. Právě tak je potřeba být úsporní i v dotačních titulech a především v tzv. “Individuálních dotacích”, tedy v dotacích mimo běžná pravidla a programy, které jsou udělovány ad hoc, bez pravidel, často ze známosti nebo s bizarním odůvodněním “dělalo se tak vždycky”.

Kraj ale současně musí dbát na to, aby území které spravuje netrpělo. Ekonomická krize totiž dopadne na všechny - na podnikatele, na zaměstnance. Pomůžeme realizovat takové ekonomické aktivity, které mají rychlou návratnost a které se odehrávají v periferních, obvykle chudších regionech kraje. Namísto velkých staveb podpoříme malé, drobné investice, které zaměstnají místní pracovní sílu (očekává se rychlý vzestup nezaměstnanosti) a lokální podnikatele.

Ekonomická opatření nemohou být plošná, ale musí být cílená. Každý region Jižní Moravy má svou charakteristiku a v krizi i svoje problémy. Někde (tak jako na jaře) utrpí ztrátou pendlerských míst, pokud se budou zase zavírat hranice. Další regiony mají významné příjmy z turistiky, která může opět utrpět, pokud se bude omezovat provoz hotelů, restaurací, muzejí, výstav a akcí živé kultury. Jinde může dojít k rychlé ztrátě pracovních míst, pokud v místě uzavře svou činnost významný zaměstnavatel. Je na kraji potřeba mít lokální pohled, vědět, co se kde děje a i s omezeným rozpočtem (ale například i s využitím koinvestování z evropských programů, což může být zásadní finanční pomoc) pomáhat tam, kde je problém největší.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články