Jana Leitnerová: Důstojně na svět přijít a důstojně jej opustit

Jana Leitnerová: Důstojně na svět přijít a důstojně jej opustit

Zatímco téma narození nového života je veskrze radostné, odchod našich blízkých je smutnou a tíživou chvílí. A stát, potažmo kraj, podle mého názoru nemá právo zasahovat nařízeními ani do jedné z těchto lidských zkušeností a situací. Může být však tím, kdo své občany podpoří a nabídne jim možnost zvolit si sami to, kde je prožijí.

V Jihomoravském kraji se v posledních letech rodí téměř 14 tisíc dětí ročně. Ze statistik víme, že roste i procento žen, které chtějí rodit přirozeným způsobem a které chtějí své dítě přivést na svět v bezpečném prostředí a v přítomnosti svých blízkých. Stále více žen využívá pomoci porodních asistentek, které ženy provází těhotenstvím, porodem a následně i šestinedělím. Jihomoravský kraj je často označován za místo, kde se rodí hodně dětí a porodnictví je na vysoké úrovni, už se ale méně hovoří o tom, zda je k ženám u porodu přistupováno vždy s respektem. Bohužel víme, že mnohdy tomu tak není a žena si kromě dítěte z porodnice odváží i trauma. Já mám zkušenost více než dobrou, takže vím, že to je hlavně o lidech a jejich motivaci, ať už se to týká porodních asistentek či dalšího zdravotnického personálu. Proto chceme podporovat zařízení se vstřícným přístupem k porodu a ocenit personál, který přistupuje k rodičkám s respektem. Tato zařízení zapojíme do tvorby metodiky, kterou budeme sdílet v zařízeních napříč krajem i státem. Budeme také usilovat o vznik center porodní asistence v již fungujících krajských zařízeních. Jednoduše řečeno – porod by měl být pro ženu vstupem do nové etapy a kraj musí udělat maximum, aby tento vstup proběhl bezpečně a s respektem ke všem zúčastněným, tedy nejen rodinám, ale i zdravotnickému personálu.

Respekt patří i k situaci, kdy nás někdo z blízkých opouští. Smrt je velmi citlivé téma, které ale řešit musíme. Právě proto, abychom tyto těžké chvíle umírajícím i jejich blízkým ulehčili. Například tím, že jim umožníme být spolu, rozloučit se a to bez omezení zdravotnické a sociální péče. Našim cílem je podporovat rozvoj paliativní péče, a to jak na úrovni zařízení, tak hlavně na úrovni domácích hospiců. Opět se bavíme o speciálně vyškoleném zdravotnickém personál, který pro rodiny může být oporou a díky kterým umožníme umírajícím dožít či zemřít v domácím prostředí. V přítomnosti blízkých a bez nutnosti převozu do nemocničních zařízení v samém závěru života.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články