Jižní Morava je na technologické špici a konkuruje nejvyspělejším evropským regionům

Jižní Morava je na technologické špici a konkuruje nejvyspělejším evropským regionům

Jižní Morava - to už dávno nejsou jen vinice, folklór a jednoduchá tovární výroba. Jihomoravský kraj potvrzuje své místo mezi nejvyspělejšími evropskými regiony díky pokročilým technologiím a největší koncentrací firem, které investují do výzkumu a vývoje. Právě ty jsou hnacím motorem znalostní ekonomiky a inovací, které si kraj chce hýčkat i do budoucna.

Pracně budované místo na slunci

Náš kraj má unikátní pozici, kdy o něm můžeme mluvit jako o technologické špičce. Úspěch se ale nezrodil ze dne na den. „Jedná se o plody dvacetiletého úsilí, dvaceti let kontinuity podpory inovacím v Jihomoravském kraji. Podpory ze strany kraje, města Brna, univerzit a profesionality JICu. A pro mě osobně je to závazek a povinnost neustávat, naopak ještě přidat. Naše ambice je dostat se v těchto parametrech na špičku v evropském rozměru,“ zhodnotil za kraj Jiří Hlavenka, pirátský radní JMK pro vědu, výzkum, inovace a IT a zároveň gestor Regionální inovační strategie.

Právě Regionální inovační strategie kraje, která je základním kompasem pro dlouhodobé směřování kraje, klade na podporu výzkumu a vývoje velký důraz. Výzkum a vývoj tvoří přidanou hodnotu, ze které kraj čerpá pro svůj další rozvoj. „Podpora výzkumu a vývoje je pro kraj prioritou. Dokazuje to i její klíčová pozice v rámci Regionální inovační strategie kraje. A důležitou roli hraje výzkum nejenom na akademických pracovištích, ale i na půdě firem,“ dodává Jiří Hlavenka.

Čísla mluví jasně

Díky unikátní datové zprávě analytiků Jihomoravského inovačního centra (JIC), které spadá pod kraj, víme, že firmy na jižní Moravě do výzkumu a vývoje investovaly přes deset miliard korun. To je o jednu miliardu korun více než v roce 2018. Není překvapením, že největšími investory do výzkumu a vývoje jsou především velké společnosti. Stranou však nestojí ani malé a střední firmy. Naopak - těch s vlastním výzkumem a vývojem je v Jihomoravském kraji nejvíce v celé republice.

Nezanedbatelnou částkou přispěl i Jihomoravský kraj. Ten ve srovnání s rokem 2018 investoval do vědy a výzkumu o dvě miliardy korun více. Jedná se tak o vůbec největší podíl veřejných peněz investovaných do této oblasti mezi českými kraji. Celkově šlo do oblasti výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji 18,8 miliardy korun, což odpovídá hodnotě 3,1 % na HDP regionu. Právě podíl na hrubém domácím produktu řadí jižní Moravu na první místo mezi kraji České republiky. Navíc jde o srovnatelné číslo s nejvyspělejšími regiony Evropy.

Pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu

Fakt, že oblast výzkumu a vývoje roste, je patrný také z nárůstu zaměstnanců. Podíl pracovníků ve VaV na celkovém počtu zaměstnaných lidí v regionu je 3,9 %. Ještě před deseti lety bylo v této oblasti zaměstnáno 2,6 % lidí. Jedná se o jedinečný vývoj. V jiném kraji totiž takto rychle podíl lidí zaměstnaných v tomto odvětví nerostl.

„Důležitost podpory v oblasti vývoje a výzkumu si dlouhodobě uvědomuje i město Brno. Proto už 12 let město financuje program Brno PhD Talent, kterým podpořilo desítky mladých vědců v celkové výši přes 80 milionů korun,“ upozornil pirátský náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Přečetli jsme za vás - Top informace z datové zprávy:

  • VĚDA A VÝZKUM ZA TO STOJÍ - kraj do sektoru VaV investuje 3,1 % svého HDP, což je hodnota srovnatelná s nejvyspělejšími regiony Evropy. Celkem šlo v roce 2019 do jihomoravské vědy a výzkumu 18,8 miliard Kč.

  • HIGH-TECH REGION - podíl zaměstnanců v tomto odvětví na celkové zaměstnanosti v JMK činí 5,6 % (pro zajímavost se jedná o hodnotu, která je srovnatelná s vyspělými regiony ze západních evropských států; o hodnotu, která je nadprůměrná v rámci celé EU (4,2 %) i v rámci celé ČR (4,9 %).

  • STŘÍBRO ZA DYNAMICKÝ ROZVOJ REGIONÁLNÍ EKONOMIKY - Jihomoravský kraj má po Praze druhou nejdynamičtější regionální ekonomiku; 5,1 % firem vykázalo ve sledovaných obdobích meziroční růst tržeb o 20 % a víc

  • VÝZKUMNÍCI A VÝVOJÁŘI - tvoří 3,9% na celkové zaměstnanosti v regionu. I proto Jihomoravský kraj zaujímá 19. místo v pořadí regionů díky velkému podílu pracovníků VaV na celkové zaměstnanosti v regionu. Jedná se o vysoký nadprůměr v rámci celé republiky i EU (shodně 2,2 %).

  • VĚTŠÍ ZÁJEM ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ - o studium na zdejších VŠ. Univerzity reagují rozvojem studijních programů v angličtině. I proto se zhruba pětina všech nabízených programů v roce 2019 vyučovala v angličtině.

Datová zpráva 2021 ke stažení

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články