Stavba cyklopodjezdu v Hladíkově ulici může začít!

Stavba cyklopodjezdu v Hladíkově ulici může začít!

Cyklostezka podél řeky Svitavy je příjemným místem na procházku a také důležitou brněnskou páteřní tepnou pro jízdu na kole. Denně ji využije zhruba 1000 cyklistů. Je zde však několik nedokončených úseků a jedním z nich je velmi nebezpečné křížení s frekventovanou čtyřproudou cestou na ulici Hladíkova. To se ale letos změní, protože zde vznikne nový cyklopodjezd!

Cyklostezka podél Svitavy je součástí mezinárodního koridoru Eurovelo 9, a proto si úpravu zaslouží. Ulice Hladíkova je jedna z nejvytíženějších, denně zde projede zhruba 40 000 aut, a její překonání tak představuje nebezpečný úkol. Pokud se chtějí cyklisté přijíždějící z cyklostezky dostat přes silnici bezpečně, musí v současnosti sestoupit z kola a přejít po chodníku k zhruba 200 metrů vzdálené světelné křižovatce. Většinou se tak ale neděje a lidé volí kratší (a daleko nebezpečnější) neorganizovaný přejezd přes silnici rovnou v místě, kde se kříží s cyklostezkou.

Vybudováním cyklopodjezdu pod silničním mostem tak dojde nejen ke spojení dvou úseků stávající stezky, ze severu, vedené od ulice Křenová, a z jihu od ulice Černovická, ale především k výraznému zvýšení bezpečnosti všech - cyklistů, chodců i řidičů. Předpokládané náklady se blížily 20 mil. Kč, konečná vysoutěžená částka činí 16,3 mil. Kč (včetně DPH). Zhruba 90 % nákladů má pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou město požádalo na začátku tohoto roku.

Prosadit a dovést k realizaci řešení, která ulehčí život cyklistům, je někdy náročné a o nic lehčí to nebylo ani tady. Pro získání stavebního povolení bylo třeba získat téměř 50 stanovisek, vyjádření a souhlasů od různých subjektů - Povodí Moravy a Českých drah počínaje a všemi správci nejrůznějších kabelů, vodovodních, odpadních a jiných trubek konče. Právě proto příprava tohoto projektu zabrala téměř celou jednu dekádu. Nakonec se to však povedlo, především díky vytrvalé práci lidí z Magistrátu a Brněnských komunikací pod vedením nejprve minulé koalice a poté současného koaličního radního pro dopravu, Petra Kratochvíla.

Svou zásluhu na tom mají i Piráti, a to prostřednictvím Marka Lahody. Marek se cykloopatřením věnoval dlouhodobě jako člen spolku Brno na kole a poslední dva roky pokračuje v této práci jako místopředseda městské dopravní komise. Pravidelně se účastní jednání cykloskupin na odboru dopravy a schůzí k chystaným rekonstrukcím ulic. Markovým hlavním tématem je udržitelná doprava a v koaliční smlouvě je díky němu kladen důraz také na rozvoj cyklistické dopravy.

„Jsem moc rád, že křížení svitavské cyklostezky a ulice Hladíkova bude konečně bezproblémové a bezpečné. Jezdím tudy občas jak na kole, tak autem, a místní situaci díky tomu dobře znám z obou pohledů. Na svitavské cyklostezce je však ještě řada dalších problémových míst, na která se také zaměříme. Například aktuálně je těsně před odevzdáním studie řešící vedení cyklostezky u prodejny Albert na Cejlu, hned potom chceme zahájit výkupy pozemků a projekční práce. Když vše půjde dobře, stavba by mohla být zahájena za několik let. Snad o něco dříve by měl u Zderadova mostu vzniknout úrovňový přejezd v rámci rekonstrukce ulice Křenová. Zde by byl bohužel mimoúrovňový podjezd podstatně složitější a vyžádal by si nákladnou rekonstrukci celého mostu,” říká pirát Marek Lahoda.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články