Jana Leitnerová: Chci, aby rodiny mohly zůstat spolu

Jana Leitnerová: Chci, aby rodiny mohly zůstat spolu

Přesně o tom totiž je postupná transformace ústavů sociální péče, ale hlavně cílené a razantní posílení terénních odlehčovacích služeb a komunitní péče. To jsou pirátské priority z oblasti sociální politiky, které vám na následujících řádcích více přiblížím.

Každá rodina se může dostat do situace, že některý její člen nebo členka potřebuje více či méně intenzivní pomoc a péči. Lidé se zdravotním či mentálním hendikepem, lidé po úrazu či dlouhodobě nemocní, senioři a seniorky, kteří již na vše kolem sebe nestačí. A mnoho rodin na jižní Moravě už v takové situaci je. Kraj, jakožto poskytovatel sociální a zdravotnické péče, musí udělat maximum možného, aby rodiny měly v takových chvílích podporu. A možnost výběru, zda se o své blízké budou starat doma díky komunitní péči, včetně pomoci dobrovolníků, nebo využijí služeb nějakého zařízení.

Dnes se sociální politika v našem kraji bohužel ubírá cestou izolace lidí, kteří potřebují pomoc. Staví se nová velkokapacitní zařízení, kde žijí lidé často daleko od svého domova a svých rodin, ale pokud chcete o své blízké pečovat doma, kraj vám moc nepomůže. A to jen proto, že kraj rezignoval na podporu komunitní péče a odlehčovacích služeb. To chceme změnit.

Naším prvním krokem bude navýšení počtu terénních pracovníků v oblasti péče. A to jak specializovaných odborníků, tak pečujících, kteří by částečně nahradili péči rodiny. To může být i příležitost, jak nabídnout uplatnění nezaměstnaným lidem či lidem, kteří by ocenili práci na částečný úvazek například během rodičovské dovolené či v důchodu. Úřad práce již dnes nabízí rekvalifikaci pro pracovníky v sociálních službách a kraj by tak mohl pomoci hned dvakrát. Umožnit lidem pracovat a rodinám zůstat spolu.

Vím z vlastní zkušenosti, že řada rodin, které pečují o seniora či hendikepované dítě, by tuto pomoc využila, kdyby jim ji kraj nabídl. Ať už na pár hodin denně či třeba díky odlehčovacím službám na týden, během kterého může rodina alespoň na chvíli předat břímě zodpovědnosti a péče na kraj a nabrat síly do dalšího období. Pečovat o těžce nemocné či postižené osoby, i když jsou to naši blízcí, je velmi fyzicky i psychicky náročné. Proto Piráti chtějí, aby kraj byl tím, kdo pečující podpoří, pomohou a umožní jim i nadále fungovat jako rodina pospolu.

Přečtete si více o našem programu a podívejte se, kdo všechno je na naší kandidátce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články