Chceme otevřenost a transparentnost v Blansku

Chceme otevřenost a transparentnost v Blansku

Už dlouho prosazujeme na celostátní úrovni, tak to chceme prosadit i v Blansku. Nejlepším lékem proti všudypřítomné korupci a plýtvání je otevřenost, jedině moderní technologie nám daly jedinečnou možnost dokonale zprůhlednit hospodaření. Prosazujeme bezodkladné nasazení modelu transparentní organizace, který sami úspěšně použiváme.

Požadujeme, aby veškeré organizace placené z rozpočtu města byly transparentní, protože nakládají s našimi penězi, uzavírají za nás smlouvy a disponují našimi dokumenty. Prosazujeme svobodný přístup k organizacím, všechny dokumenty musí být zveřejněny na internetu.

Transparentní organizace zveřejňují všechny informace z vlastní činnosti na internetu (včetně účetnictví s doklady, obchodních smluv, majetkové struktury, rozhodnutí orgánů, zápisů z jednání), které nejsou vyloučeny podle zákona o svobodném přístupu k informacím, hospodaří výlučně přes transparentní bankovní účet, který zveřejňuje banka okamžitě na Internetu, uplatňují účinné vnitřní mechanismy pro kontrolu a vynucování pravidel transparence.

Prosazujeme naprosto otevřené a transparentní provádění veřejných zakázek.

Transparentním veřejným řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

Celou zadávací dokumentaci, zvláště u zakázek pod zákonem o zadávání veřejných zakázek, požadujeme zveřejnit dostatečně dlouhou dobu předem na internetu.

Stejným způsobem chceme zveřejňovat i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.

Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.

Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu, s výjimkou velmi malých, budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.

Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek.

Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.

Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů radnic a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost.

Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.

Závaznými standardy snížíme rizika manipulace se zakázkami.

Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.

Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.

V rámci programu prosazujeme v Blansku okamžité nasazení transparentní a otevřené radnice. Politikům musí být vidět pod ruce.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články