Chceme konec sucha v krajině i politice! Piráti v čele s Dubem zahájili kampaň do krajských voleb

24. 06. 2020
Chceme konec sucha v krajině i politice! Piráti v čele s Dubem zahájili kampaň do krajských voleb

Čelní kandidáti Pirátů v Jihomoravském kraji dnes na tiskové konferenci představili priority, se kterými se budou ucházet o hlasy voličů v podzimních krajských volbách. Ty se uskuteční 2. a 3. října, Piráti v Jihomoravském kraji sestavili samostatnou kandidátku.

Těmi hlavními prioritami, které představil loni v listopadu zvolený lídr Lukáš Dubec, jsou šetrnější přístup ke krajině, transparentnost, otevřenost a digitalizace úřadu. „Máme krásnou krajinu, ale rozhodně si nemůžeme nevšimnout příznaků toho, že bojuje s klimatickou změnou. A my ji v tomto boji musíme podpořit, jinak prohrajeme ve výsledku všichni. Ať chceme nebo ne, tak musíme přinést řešení, která zmírní dopady těchto změn. A už by konečně také mohly po úřadech obíhat data a ne lidi, proto se budeme věnovat i digitalizaci úřadu. Transparentnost asi netřeba více komentovat, to je jeden z hlavních pirátských pilířů, který je naší součástí,“ vykresluje Dubec.

Jiří Hlavenka, který je dvojkou na pirátské kandidátce, považuje za stěžejní pro další vývoj kraje inovace a jiný přístup ke vzdělávání v kraji. „Prosperita kraje stojí na třech pilířích – na místních firmách, na inovativním podnikání s vysokou přidanou hodnotou a na vysoké vzdělanosti. Platilo to před Covidem a dnes to platí dvojnásob. To je můj největší úkol,“ komentuje Hlavenka.

Sociální věci, rodinnou politiku a zdravotnictví pak zmínila trojka na kandidátce, Jana Leitnerová. „Chceme změnit přístup kraje k celé sociální a zdravotní problematice. Kraj musí být připraven pomáhat občanům v běžných, radostných i tíživých životních situacích. Já osobně jako důležité považuji mít kraj bez bariér, dále výrazné rozšíření terénních odlehčovacích služeb, denních stacionářů či svépomocných a neformálních skupin, ale také podporu vzniku center porodnické asistence v již fungujících zařízeních, která se vyznačují vstřícným přístupem k porodu. O změnách chceme mluvit s těmi, kteří ve zmíněných oblastech již pracují, tedy se sociálními pracovnicemi a pracovníky, porodními asistentkami a porodními asistenty a dalším personálem, který denně pomáhá lidem v kraji,“ upřesňuje Leitnerová.

Nynější pirátský krajský zastupitel Ivo Vašíček, který je číslo 4 na kandidátce, chce zlepšit stav dopravy v kraji. Dopravu jako Piráti chápeme komplexně, a proto chceme zlepšit podmínky pro kombinaci všech typů individuální a veřejné dopravy. Budeme proto podporovat budování bezpečných parkovišť pro automobily, kola a motocykly, u nádraží, ze kterých lze efektivně pokračovat v cestě vlakem. Věnovat se chce také bezpečnosti na silnicích. „V loňském roce na silnicích v Jihomoravském kraji zemřelo 60 lidí, přičemž mezi mrtvými je velký počet chodců a cyklistů. Proto chci podporovat realizaci opatření, která zvýší bezpečnost pohybu chodců a cyklistů na silnicích,“ zmínil mimo jiné Vašíček.

Další témata představil Petr Springinsfeld, který byl zvolen na páté místo kandidátky. „Na kraj přineseme participaci, tedy větší zapojení občanů. Kraj pod vedením Pirátů bude blíže občanům a zvýší se jejich podíl na rozhodování. O všech strategických rozhodnutích chceme vždy dopředu informovat a k těm nejdůležitějším, která budou mít největší dopad do běžného života, svolat veřejná projednání, na kterých si vyslechneme názory a podněty občanů,“ představuje Springinsfeld a dodává, že se Piráti také chtějí zasloužit o rovný přístup kraje k obcím. „Kraj má být plnohodnotnou úrovní samosprávy, ne jen sněmem komunálních politiků, kteří si rozdělí dotace mezi svoje obce,“ dodává.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články